Boží cesty

Málokdo může vyprávět zajímavější příběh, než tento misionář v Africe, který se snažil prodat Nový zákon muži, s kterým se dal do řeči. Co bylo zajímavé, že oba muži měli a viděli svůj cíl jinak. Misionář chtěl aby si muž Nový zákon koupil; obvykle lidé, kteří si něco koupí, neodloží zakoupené tak snadno, jako když jim dáte misijní materiál jen tak. Druhý muž se spíš díval na velikost nabízené knihy a říkal si, má perfektní papír, do kterého bych si mohl balit cigarety. Mezi muži se rozvinul rozhovor a misionář brzy poznal, že muž si Nový zákon nekoupí, že má pouze zájem o papír. "Dobře, rozumím tomu, ale slibte mi, že každou stránku přečtete, dříve než jí vykouříte", řekl misionář. Oslovený muž slíbil; vždyť byl přesvědčený, že v tomto smlouvání vyhrál. A co se stalo?

Muž, který Bibli získal, rychle zmizel. Po letech misionáře zaujalo svědectví muže, který začal vyprávět: "Asi před patnácti lety se mi snažil jeden misionář prodat Nový zákon. Když jsem si ho nechtěl koupit, přestože jsem mu řekl, že chci stránky bible použít jako papír na balení cigaret z tabáku, dostal jsem tuto knihu. Vykouřil jsem Matouše, Marka, Lukáše a přečetl jsem každou stránku, do které jsem si balil cigaretu, tak jak jsem slíbil. Když jsem kouřil Jana, přišel jsem na verš 3:16 a dál jsem kouřit nemohl. V té chvíli se změnil celý můj život".

Tento muž, pro nějž byla bible dobrá jen k tomu, aby si do jejích stránek mohl balit cigarety se stal evangelistou.

Někdy je těžké pochopit Boží cesty, ale síla Božího slova nezná hranic. Pouze Boží slovo - Bible, která nepřináší užitek, je ta na Tvém stole, která sbírá prach.

  • Tak tomu bude s mým slovem, které vychází z mých úst: Nevrátí se ke mně s prázdnou, nýbrž vykoná, co chci, vykoná zdárně, k čemu jsem je poslal. (Iza 55:11)

- Přeloženo z angličtiny