Projekt Genesis

V polovině října začali zbožní židé po celém světě jako každoročně svůj cyklus čtení tóry, která se otevírá knihou GENESIS. V týdnu následujícím braly v USA miliony dalších lidí do ruky týž text, a to v souvislosti s připravovaným novým desetidílným seriálem stanice PBS pod titulem: "GENESIS: živý rozhovor".

Síť WNET již lidem rozeslala přes 100 000 výtisků průvodce tímto pořadem o 177 stránkách. Podle odhadu sociologa Princetonské univerzity R. Wuthonowa působí již teď ve Spojených státech jistě 900 000 skupin pro studium Bible a mají patnáct až dvacet milionů členů. Projekt Genesis by měl přilákat ještě širší okruh účastníků.

Genesis vstupuje do náboženského života ve zvláštní době. Loajalita k církvím upadá. Američané stále tvrdí, že věří v Boha, ale božská autorita už zdaleka není absolutní.

- 100+1 ZZ, 26/96, str. 46 -