Metoda šlí a opasku

Pod vedením doc. MUDr. Radima Uzla se konalo 10. prosince 1996 1. forum o kontracepci jako předzvěst 5. Kongresu Evropské společnosti pro kontracepci, který se uskuteční v červnu 1998 v Praze. Pro české země jsou kongres, fora kongresu předcházející a aktivita odborníků na kontracepci a sexuální výchovu velmi významné, protože jak ukazují výzkumy, české ženy nemají o kontracepci dostatečné vědomosti a hlavně povědomost o praktickém využívání kontracepce jako zábrany proti nežádoucímu početí i jako prostředku na ochranu zdraví je velmi nízká.

Je třeba veřejnost na kongres připravit: zmírnit a odstranit mnohde přetrvávající tabuizaci problémů souvisejících se sexuálním životem, posílit postavení kontracepce jako přirozené a neskrývané součásti života, o níž je třeba mluvit, podpořit sexuální výchovu, vytvořit prostor pro diskusi.

Pracovní část fora moderovali doc. MUDr. Radim Uzel (Společnost pro plánované rodičovství a sexuální výchovu) a PhDr. Alexandra Berková. Hned v úvodu pan Dr. Uzel vyjádřil nespokojenost s nepochopením Ministerstva školství, že dosud nezavedlo povinnou sexuální výchovu a zdůraznil oddělení morálního a etického pohledu na sexuální výchovu. Své výhrady měl vůči církvi a peticím rodičů, kteří si nepřejí plošnou a povinnou sexuální výchovu. Ve stejném duchu podpořila tento názor paní PhDr. Šiklová. Z jejího referátu vyplynulo, že výchova k rodičovství je nesmyslná; není třeba vychovávat, stačí napodobovat. Výchova podle našich představ dítě omezuje. V sexuální oblasti morální kritéria nemají místo. Přednášky pro mládež by měli pořádat odborníci, takovým způsobem, aby předali sumu poznatků bez emocí a fobií. V rámci vyučování o sexuálním životě nesnáší hesla "vychovávat". Zvířata to také nedělají. Doporučuje jediný správný postup: podobně jako v matematice - nevychováváme k matematice, ale učíme se matematiku, musí děti zvládnout teoretickou stránku techniky sexuálního styku dříve, než ji prakticky uskuteční.

Paní PhDr. Berková sama sebe představila jako feministku a poukázala na nedostatek osobního rozvoje jedince jemuž chybí orientace ve vztazích, zasvěcující rituály známé šamanům a různým duchovním rádcům. Tento nedostatek jistě "vhodně" a názorně vyplní učení Nového věku.

Pan mgr. Jiří Hromada (SOHO - Sdružení organizace homosexuálních občanů) zdůraznil, že je Jiří Hromada a nic více ani méně. Ostatní asociace s jeho osobou jej urážejí. Nepřeje si, aby jej někdo označoval za homosexuála jen proto, že žije s partnerem. Hovořil o škodách na duševním zdraví, předsudcích a rasismu proti sexuálním minoritám. Zásadně se staví za sexuální výchovu ve školách bez předsudků. Pan Dr. Uzel povzbudil homosexuální obec, aby bojovala nejen za zákon o partnerských vztazích, ale i o adopci a osvojování dětí. Své sympatie zdůvodnil slovy, že homosexuálové nezatěžují společnost nadbytečnou populací ani potraty. Další odborníci potvrdili, že děti vyrůstající v partnerském uspořádání, především lesbických žen, mají tu nejlepší péči, vedení a výchovu. Počet harmonických heterosexuálních manželství je prý velmi malý, proto dejme příležitost i jiným formám rodičovského uspořádání prostřednictvím osvěty. Moderní člověk prožívá především to, co vidí v masmédiích, a to je neúplný pohled na lidskou sexualitu.

Celkově harmonizující názory a do- poručení odborníků sexuologů, psychologů, pedagogů, psychiatrů, homosexuálně a feministicky orientovaného panelu osvícené atmosféry sexuality bez předsudků, maličko narušil hlas teologa a lékařů. Teologické připomínky Dr. Uzla příliš nepobouřily, neboť přicházely z řad "církevních disidentů" bez autority. Neodpustil si připomínku o dýmu kadidelnic a svíčkových bab, které stejně neví co podepisují, s čím nesouhlasí, neboť jsou svými faráři nabádány ke slepé poslušnosti. Vyjádřil jisté zklamání, že církev ani Ministerstvo školství nevyslalo své odpovědné zástupce.

Paní MUDr. Seidlová a Kopernická přednesly statistické údaje dětské gynekologie a cervikální patologie mladistvých dívek. Objasnily a zdůraznily nebezpečí, které sexuálně aktivním mladistvým hrozí. Karcinom cervixu předcházejí z 93% sexuálně přenášené choroby virálního původu. Předčasný pohlavní život (do 16 let) způsobuje dívkám vážné gynekologické komplikace. Nejvíce je ohrožena hormonálně nezralá tkáň endometria kontaktem s ejakulátem více partnerů.

Paní primářka venerologického oddělení 1. kožní kliniky u Apolináře doplnila informace a statistiky o znepokojivém stavu a růstu sexuálně přenášených chorob u nás. Dnes jsou na světě nakaženy asi tři čtvrtě miliardy lidí virem HIV, téměř 6 milionů jich již zemřelo. Dalších 350 milionů lidí je nakaženo hepatitidou. I v tomto případě jde o onemocnění přenášené sexuálním stykem.

Od r. 1989 u nás kvete nejen sexuální turistika, prostituce a užívání drog, ale také roste výskyt syfilis, kapavky a nakažených virem HIV. Bezstarostný a nevázaný sexuální život je časovaná bomba. Chybí nám účinná legislativa a registrace nemocných. Ohrožení se zdaleka netýká jen rizikových skupin a mladistvých. Časné zahájení sexuálního života, promiskuita, užívání drog a alkoholu, ale i manželská nevěra heterosexuálních partnerů je příčinou značného proviření dnešní populace. Z epidemiologického hlediska je znepokojivá situace především v řadách prostitutek. Pasáci dodávají preventivně nebo již nakaženým ženám antibiotika bez odborné diagnózy a lékařského dohledu. Vzniká nebezpečí dalších mutací virů rezistentních na jakoukoliv léčbu antibiotiky. Nedořešena zůstává etická otázka partnerů, kteří jsou nakaženi virem HIV a přivádějí na svět děti, po nichž velice touží. Kdo bude pečovat o tyto sirotky ať již zdravé nebo také nakažené?

Je podivné, že právě v době, kdy naše porodnost klesla pod míru reprodukce, a je na nejnižším stupni za posledních sto let, budeme provádět masovou osvětu a kampaň za užívání antikoncepce. Neměli bychom spíše provádět osvětu k sexuální zodpovědnosti, rodičovství a pomýšlet na návrat k rodinným hodnotám, které mohou zajistit dětem harmonický domov, místo nabízení sexuálních hrátek bez následků na všech frontách? Proč usilujeme o další omezení porodnosti? Nemáme snad již dnes neúměrnou míru rizikových těhotenství? Děti, které se rodí jsou často nejen chronicky nemocné, ale jsou ohrožovány špatným životním prostředím. Budou vůbec reprodukce schopné? Chceme snad jako národ vymřít? Mají snad lékaři málo práce? Počtem návštěv v lékařských ordinacích a spotřebou léčiv máme snad světový primát! Navíc, roste množství mladistvých drogově závislých, pohlavně nakažených a jejich věk neustále klesá. Jak se vypořádáme s těmito problémy?

Lékaři varují, zatímco sexuologové, výrobci antikoncepčních prostředků a někteří pedagogové nabádají především mladistvé, aby užívali sexuální svobodu oproštěnou od všech morálních zábran. Podle nich sex má především rekreační účel a je třeba potlačit všemi dostupnými metodami kreační potenciál sexuálního života. Česká republika je dnes na třetím místě ve světě v počtu sebevražd dětí. Jsme skutečně znepokojeni stavem sexuální výchovy, růstem dětské prostituce, kriminality mladistvých a záškoláctví?

Účastníci fora si mohli odnést řadu vzorků, které sponzoři připravili. Například telefonická antikoncepční poradna C., má v Praze pro slečny připravenu vkusnou kazetku levandulové barvy s následujícím vybavením a instruktáží:

Milá slečno,

Váš lékař vám doporučil hormonální antikoncepci - nejspolehlivější metodu plánovaného rodičovství. Blahopřejeme Vám, že jste se s lékařem rozhodli právě pro C. Ten totiž splňuje i ty nejnáročnější požadavky moderní hormonální antikoncepce. ... A víte jaké výhody Vám C. ještě přináší? Především je to vysoká spolehlivost - ... Mimoto C. pečuje i o Vaše tělo - zlepšuje stav pleti a dbá o Vaši linii. K nepřehlédnutelným výhodám patří i pravidelný menstruační cyklus, méně bolestivá a kratší menstruace, snížení výskytu nezhoubných nádorů prsu a karcinomu vaječníků a sliznice děložní.

Možná Vás zarazí přítomnost kondomu v tomto balení. Chceme Vám tím pouze připomenout, že v poslední době je populárnější tzv. "metoda šlí a opasku". Hormonální antikoncepce Vás sice dokonale ochrání před neplánovaným početím, ne však už před přenosem pohlavních nemocí. Kombinace C. a kondomu Vám dá pocit dokonalé jistoty i v případech, kdy si nejste zcela jistá zdravotním stavem svého partnera.

Podle statistik z r. 1995 nepoužívá 45% sexuálně žijících žen u nás vůbec žádnou antikoncepci a jen 16% žen používá hormonální antikoncepci. Žádná antikoncepční metoda není stoprocentně spolehlivá. Ať se jedná o hormonální antikoncepci, nitroděložní tělíska, diafragmové metody, vasektomii, laparoskopii, kondomy, různé chemické prostředky. Žádný z nich nemůže přinést pocit dokonalé jistoty a zaručit neškodnost vedlejších účinků. Výše uvedenému ujišťování dnes mohou uvěřit jen slečny, kterým se zapalují lýtka. Proto organizace Plánovaného rodičovství a výrobci nešetří prostředky, reklamou, vzorky a informačními materiály. Je zcela jasné, že rodiče, kteří sami neužívají antikoncepční prostředky je budou těžko doporučovat svým dcerám. Proto jde výrobcům a sexuologům právě o to, aby byli rodiče zcela vyloučeni z rozhodování o sexuální výchově svých dětí. Prostřednictvím povinné sexuální výchovy je nutné přesvědčit mládež o možnostech "dokonalého bezpečí a svobodné volby", neboť "Láska a sexualita má být prožitek beze strachu." Této iluze je možno dosáhnout jen prostřednictvím všeobecné sexuální výchovy bez morálních a etických zábran. Zodpovědní rodiče nemohou zůstat mlčící většinou.

Organizace plánovaného rodičovství a výrobci antikoncepčních prostředků jdou cílevědomě za svým. Země východní Evropy představují pro západní výrobce antikoncepce oblast obrovských zisků. Mysleme na budoucnost.

V Americe jsou dnes výrobci antikoncepčních přípravků uprostřed tolika soudních pří, že získat např. nitroděložní tělísko v ordinaci gynekologa je téměř nemožné. Profese gynekologů patří v Americe k nejrizikovějšímu obo- ru v početnosti soudních žalob. Výše pojistného při výkonu lékařského povolání proti soudně napadnutelnému rozhodnutí znemožňuje mnoha lékařům provozovat gynekologickou a porodnickou praxi.

Tato skutečnost vysvětluje obrovský zájem západních společností a výrobců o poradenské služby našich sexuologů, psychologů a pedagogů v rámci globální kontroly populace. Jejich cílem jsou především země třetího světa a bývalého komunistického bloku východní Evropy; tam jim zatím obrovské ztráty za soudní procesy nehrozí.

- kas -