Jděte ke všem národům...

  • Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky ... (Mat. 28,19)

Stav realizace úkolu

Od okamžiku uložení tohoto příkazu uplynulo už 20 století. Jak bylo plněno do naší doby? Zůstaly ještě nějaké úkoly pro naši generaci?

V současnosti žije na světě asi 6 miliard lidí, hovořících asi 6 700 jazyky. Z nich asi 360 má úplný překlad Bible, dalších asi 910 má úplný překlad N. Zákona, dalších 930 překlad části N. Zákona. Tak je evangelium dostupné asi v 2 200 jazycích. To také znamená, že více než 4 000 jazyků nemá přístup k Božímu Slovu. Ve většině případů tyto jazyky ještě nemají psanou formu (podle SIL United Kingdom).

A tak úkol, jenž stojí před misionáři, nesestává jen z vlastního přeložení Bible, ale zahrnuje i práci alfabetizační, tj. vytvoření abecedy pro každý z těchto jazyků tak, aby získaly psanou formu. Aby přeložené Boží Slovo mohlo být čteno, je třeba dále naučit lidi číst a psát. Navíc je zapotřebí modliteb, aby lidé chtěli a mohli je číst, aby Boží Slovo nezůstalo pro ně uzamčenou knihou.

Rychlost realizace

Rychlost uskutečňování nových překladů neuvěřitelně roste. Do konce 18. století byla Bible dostupná v 66 jazycích. V 19. století byla přeložena do dalších 400 jazyků.

Ve 20. století bylo uskutečněno nebo zahájeno 1800 překladů, přičemž od roku 1950 bylo uskutečněno více překladů, než v celém období dějin. Na vlastní oči vidíme, že už za života naší generace se může naplnit proroctví o hlásání evangelia všem národům.

Boží slovo ve 2 212 jazycích

(RT) Bible, alespoň její části, byly přeloženy do více než jedné třetiny všech světových jazyků. Z šesti a půl tisíce jazyků je to 2 212, jak oznámila Jednotná Biblická Společnost (the United Bible Society). V roce 1998 byly připraveny tři kompletní překlady Bible pro Baoule věřící na Pobřeží slonoviny, pro Konkomba v Ghaně a Kirgizský překlad pro Kirgizii. Čtyři překlady Nového zákona byly dokončeny pro Ari v Etiopii, Siriano v Kolumbii, Loozime v Kamrunu a Tipperah v Bangladéši.

Magnetofonové kazety přinášejí zvěst evangelia kočovným kmenům v Keni

(MNN) - Nahraná biblická poselství jsou používána k dosažení nové skupiny lidí v Keni. Daasanchové jsou skupina kočovných lidí ze severu země. Misionáři z organizace SIM slaví úspěch v mnoha vesnicích, kde se denně schází lidé, aby mohli poslouchat kazety s četbou Bible v jejich vlastním jazyce. Věřící Daasanchové jsou nyní školeni a budou vysláni jako svědci do ostatních vesnic. Představitelé organizace SIM dodávají, že lidé přicházejí ke Kristu a mnoho jich roste ve víře.

Televizní seriál v Indii sledují miliony lidí

(RT) Televizní seriál o podobenstvích Ježíše sleduje v Indii každý týden 7 milionů diváků. Dayasagar, což znamená Oceán milosti, je vysílán v půlhodinových epizodách každou neděli na kanálu DD8, který je regionální televizí ve státě Andhra Pradesh. Během dvou let má být odvysíláno 104 dílů na pokračování. Indická verze je hrána a režírována Indy a je dabována a upravena do jazyka Telugu. "Dostáváme denně stovky dopisů od diváků, kteří se chtějí dozvědět více o Ježíši," říká John Gilman, zakladatel a prezident společnosti Dayspring. Společnost také natočila televizní seriál o životě Ježíše Krista, který byl vysílán každé sobotní ráno v letech 1997 a 1998 v jazyku Hindi.

Radio je mocný nástroj rozsévání evangelia v ještě nezasažených oblastech Afriky

(CDN) - Rada mezinárodní misie "Jižních baptistů" z Richmondu ve státě Virginia referuje o moci rozhlasu jako nástroje rozsévání semínek evangelia tam, kde není přítomna žádná misie. Podle této zprávy má německá křesťanská organizace rozhlasovou stanici v ugandské Arue, která leží několik mil od hranice s Demokratickou republikou Kongo (bývalý Zair). Ze svého prozatímního zařízení již vysílá v angličtině a několika jazycích používaných na území Ugandy a Konžské republiky. V současné době je její vysílání zachytitelné do 120 mil směrem do Konga. V této oblasti se nachází několik ještě nezasažených kmenů. Ti, kteří řídí práci na rozhlasové stanici, nedávno sdělili Radě mezinárodní misie, že by uvítali programovou skladbu, která by zasáhla zatím nezasažené kmeny v Kongu. Tato rada požádala o modlitby za někoho zkušeného v mediálních službách, kdo by odpověděl na Boží povolání, aby šel do Aruy pracovat na rozhlasových pořadech šířících evangelium pro tyto kmeny.

- připravila - kas -