EXPO 2000

Vstupovat do nového tisíciletí lidstva a nalézt téma, které nás všechny spojuje, není vůbec snadné. Hannoverské EXPO 2000, Human kind - Nature - Technology - Lidský druh, příroda a technologie, otevírá nejen obrovský prostor pro vizionáře lepších zítřků, ale i pro varovné hlasy těch, kteří vidí lidstvo na rozcestí přežití, nebo zániku.

Pořadatelé, s německou důkladností a dokonalou organizací, rozdělili národnostně obrovský areál EXPA do tří částí - západ, střed a východ. Ironií zůstává, že západní pavilony jsou obsazeny zeměmi Afriky a Asie, centrální pavilony patřily národům od Albánie až po Bělorusko a východní pavilony se staly doménou západních zemí a Číny. Řada oblastí byla sjednocena do celků jako například země střední Afriky, Karibské oblasti apod. Celkem se EXPA díky štědrým subvencím zúčastnilo něco kolem 200 zemí a mezinárodních organizací.

O tom, jaký by měl být nový svět se diskutovalo na celé řadě fór. Jedno z pěti, ze série Jak může přispět náboženství světu?, bylo nazváno Omnipotence of science and impotence of religion neboli Všemohoucnost vědy a impotence náboženství. Po shlédnutí pavilonů, které se oddávaly budoucnosti vědy a techniky, byly pro mnohé účastníky zajímavé právě ty, které reprezentovaly různá světová náboženství. Bez ohledu na elektronicko-technickou náročnost prezentace virtuální reality, morfologických programů proměn, laserových efektů, zvuků, blesků... přitahovala diváky duchovní vitalita národů třetího světa. Mezi nejnavštěvovanější patřily expozice Bhútánu a Nepálu. Z Indického pavilonu odcházeli mnozí návštěvníci s červenou tíkou na čele. Lidé se zajímali o náboženské tradice zemí Afriky, Asie, Jižní Ameriky a ukázky religiozity zemí, kde se technologie a všemohoucnost vědy ještě nestala zaklínadlem moderní společnosti. Světské mantry vědců, že bez vody není života nebo že stromy jsou zdrojem života, byly doplňovány ukázkami praktik šamanů z ekvádorských džunglí, léčitelstvím, nejrůznějšími léčebnými systémy ajurvédy z Indie, jógou a různými tanečními meditacemi, nechyběla ani taneční interpretace žen na téma nanebevstoupení panny Marie a každodenní recitace koránu. Zastoupen byl pavilon Vatikánu, Kristův pavilon, celá řada misijních organizací přijímala návštěvníky v pavilonu Naděje ve tvaru Jonášovy velryby. Člověk nového tisíciletí je nevyléčitelně religiózní osobnost.

Bez ohledu na to, jaké futuristické vědecko-fantastické vize jednotlivé tematické pavilony představovaly, se lidstvo vrací ke svým náboženským kořenům. Lidé nábožensky založení i ti bez vyznání touží po ideálech míru, tolerance a porozumění mezi národy celého světa. Společný jazyk této touhy vyjadřovalo dunění bubnů, které měly na EXPU tuto vizi naplnit. Nezáleží na tom, zda bubnuje osamocený hudebník či stovky elitních formací z nejrůznějších zemí a kultur nebo rytmy bosonohých domorodců ze Zambie. Ať duní bubny z vydlabaných kmenů, malé bubny či největší buben na světě, boj za mír prostřednictvím bubnů je pro lidské masy přitažlivější než techno svět. Duch EXPA, který měl představit budoucí tisíciletí pokroku a rozumnosti lidstva se stal jedinečnou ukázkou člověkem vytvořených idolů. Homo sapiens sapiens dvacátého století poznal svého boha ateismu a vědeckého materialismu. Dál hledá s náboženským zápalem horizontální zdroj života vědy a technologie, snaží se lidstvu zajistit přežití a důstojnou existenci, ale zcela opomíjí vertikální rozměr lidství, které jediné přináší duchovní plnost, smysl života, Boží pokoj a zaslíbení.

Zaklínadly globálního přežití se staly - Environment - Economy - Recycling neboli ochrana životní prostředí, ekonomický rozvoj a recyklace. Zdrojem života není jen voda, stromy a moudrost matky přírody. Zbožňování bezduchého ekosystému zdůrazňuje prázdnotu světa bez Boha Stvořitele. Dokud vědecký svět neuzná, že člověk bez Boha je trosečník, budeme dál tonout ve světě ekologických a ekonomických bouří a není důležité, zda lidstvo sedí na voru nevědomosti, na palubě Titaniku ekonomické prosperity nebo na nukleární ponorce super vědomostí.

Svět a lidstvo bez Krista a Jeho přikázání o lásce k Bohu a bližnímu nemá naději.

- kas -