Úhel pohledu

 • Člověku se všechny jeho cesty zdají přímé, ale srdce zpytuje Hospodin. (Přísloví 21:2)
 • Před několika lety probíhal ve Spojených státech zajímavý experiment. Několik lidí dostalo brýle se speciálními skly, která způsobovala, že při pohledu těmito brýlemi se věci jevily vzhůru nohama, přímé linie se zdály zakroucené a ostré obrysy zaoblené. Avšak po několika dnech se vidění nepřirozených tvarů a krajiny obrácené vzhůru nohama změnilo. Ačkoli účastníci experimentu stále nosili své speciální brýle, svět jim znovu začal připadat normální. Lidský mozek byl schopen falešné informace přicházející skrze speciální hranol překonat. Přizpůsobení lidského mozku je vskutku ohromující!

  Dnešní pasáž z Bible ale ukazuje, že v oblasti duchovní naše mysl tak dobře nefunguje. Jsme hříšníci, jejichž nejvnitřnější představy jsou zlé a jejichž způsob myšlení si vytváří svět iluzí. Dovedeme se dokonce klamat, aniž bychom to dělali záměrně. Častokrát si myslíme, že jsme nevinní i v situacích, ve kterých před Bohem vinní jsme. Tolik lidí dnes například obviňuje za své špatné chování okolí nebo chybnou výchovu svých rodičů. Odmítají vidět svou vlastní vzpouru a hříšnost a místo toho jsou sami pro sebe bezradné, nevinné oběti okolností. Proto ospravedlňují své hříšné myšlenky, city a chování. Ve svých vlastních očích jsou v pořádku, protože objevili, koho jiného mohou obvinit.

  Jako následovníci Pána Ježíše si máme dávat pozor na své klamavé srdce. Když objevíme, že nám naše city nebo mysl lžou, máme to přijmout. Ale to nestačí, je třeba hledat Boží pravdu. Dovolme Duchu svatému, aby nám s pomocí Božího Slova pomohl opravovat špatné vidění věcí.

  -M.D.-

  K zamyšlení:

  Jsem ochoten přiznat si svou vinu, když Pána Boha neposlouchám?

  Ve které oblasti svého života mám největší tendence se klamat?

  Koho ze svého okolí obviňuji za své špatné chování?

  Pravda o sobě samém je těžko stravitelná. Proto v tomto ohledu mnozí drží přísnou dietu.

  Alfonzo Pereira, Deník mladých P.O. Box 532, 636 00 Brno, 2/2000