Poděkování

Ze zkušenosti víme, že to, co dostáváme bezplatně, ztrácí svoji hodnotu. Při expedici čísla 72 jsme snížili počet výtisků ZODu o 3 000 ks. Vyřadili jsme čtenáře, které máme v adresáři od roku 1990 do 1995, ale nemáme s nimi žádný kontakt. Mnozí z vás jste nám napsali, že jste neuváděli své čtenářské číslo, podle něhož poznáme, zda jste aktivními příjemci časopisu. Nechceme a finančně nemůžeme dále rozesílat časopis těm, kteří s námi nemají alespoň minimální kontakt. V dalším kole budeme vyřazovat čtenáře, jejichž osobní číslo začíná dvojčíslím 96, 97 a 98 a kteří se nám nikdy neozvali. Ve třetím kole se zaměříme na čtenáře, jejichž dvojčíslí začíná 99 a 00. Ostatním čtenářům ponecháváme dva roky na rozmyšlenou, zda chtějí zůstat pravidelnými čtenáři. Věřte, nechceme ztratit ani jednoho aktivního čtenáře. Zkontrolujte si svůj adresový štítek - pokud nemáte znaménko „-1" a neznáme vás, nemusíte časopis dostat.

V současné době vychází Zápas o duši nákladem 6.000 výtisků. Časopis patří vám čtenářům a my děkujeme Pánu, že jej s vaší pomocí můžeme vydávat. Děkujeme čtenářům, kteří časopis obětavě podporují, abychom jej mohli poskytnout bezplatně i těm, kterým to finanční situace zatím nedovoluje. Těšíme se na nové odběratele.

- Redakce -