Desatero rodičovských přikázání

1. Naučte je číst a používat Boží slovo - Bibli (5. Mojžíšova 6:6-9)

2. Učte je rozlišovat, co je zlé a co dobré. (1. Královská 1:6)

3. Hleďte na ně jako na dar Boží a ne na svoje vlastnictví. (Žalmy 127:3)

4. Usměrňujte je a ukazujte jim Boží cestu. (Přísloví 22:6)

5. Napomínejte je - učte je disciplíně. (Přísloví 29:17)

6. Milujete je bezpodmínečně a obětavě. (Lukáš 15:11-32)

7. Neprovokujte je k hněvu. (Efezským 6:4)

8. Získejte si jejich úctu dobrým příkladem. (1. Timoteovi 3:4)

9. Starejte se o jejich tělesné potřeby. (1. Timoteovi 5:8)

10. Předejte jim svoji víru. (2. Timoteovi 1:5)

Zítřejší charakter vašich dětí závisí na tom, co je naučíte dnes.

- Chléb náš vezdejší, 1989 -