Dopisy čtenářů

 

Zdravím, čas od času se vracím k článkům na portálu „Zápas o duši“ a v poslední době hodně přemýšlím o úvaze pana Steigera na téma Nové nebe a nová země. Přesněji o problematice té části tvorstva, které říkáme zvířata. Ani nevím, zda lze hovořit o jednotlivých částech, když vše bylo a je jeden celek, i když dnes porušený a fatálně. Dříve mě tyto otázky míjely obloukem, ale čím víc zažívám přítomnosti např. s domácími zvířátky, mí souputníci životem jsou především kočky, které, jak jsem zjistil, mi obdivuhodně pomáhají jít životem, a nelze již jen přihlížet. Bylo by to na dlouhé povídání. Jenže pak přichází mnohdy opravdu hrozný konec, selhání ledvin, utrpení, umírání, bolest k nevydržení. A tak se stále více ptám, zda Bůh nezapomene na utrpení těchto tvorečků a nenechá je zmizet v někde v propadlišti starého porušeného světa. Stále více se ptám, že když živý tvor cítí, že má zlomenou nohu, nebo zranění, zároveň tak musí cítit každé dle svého uzpůsobení i blaho, mír, radost. To je argument pro ty, co poukazují na to, že zvířatům je vše jedno a nepotřebují věčný život ve svých potřebách.

Pokud by mi pan Steiger mohl pár větami objasnit přesněji jeho názor na tuto problematiku, byl bych rád. Shledávám totiž, že pan Steiger uvažuje velmi konstruktivním způsobem ve smyslu ducha Kristova.

Děkuji za případnou odpověď, s pozdravem J. H.

 

Bratře H.,

tady je Pavel Steiger. Nevím, co bych dodal k článku „Nové nebe a nová země“. Jenom člověk byl stvořen k Božímu obrazu, nikoli zvířata ani zvířátka. Všechno stvoření ale svým bytím oslavuje Boha, každé jiným způsobem:

  • Není jedno tělo jako druhé, nýbrž jiné tělo mají lidé, jiné zvířata, jiné ptáci, jiné ryby. A jsou tělesa nebeská a tělesa pozemská, ale jiná je sláva nebeských a jiná pozemských. Jiná je záře slunce a jiná měsíce, a ještě jiná je záře hvězd, neboť hvězda od hvězdy se liší září. (1K 15,39–41)

Ze stvoření jenom člověk byl stvořen jako morální bytost. Jenom člověk umí rozeznat dobro od zla. Jenom člověk je uzpůsoben mít duchovní vztah s Bohem. Kvůli člověku padlo všechno živé i neživé stvoření potažmo celý vesmír. Proto Ježíš mohl vykoupit z hříchu jenom člověka. Nicméně, zvířata ale i vesmír očekávají Kristův příchod:

  • Víme přece, že veškeré tvorstvo až podnes společně sténá a pracuje k porodu. A nejen to: i my sami, kteří již máme Ducha jako příslib darů Božích, i my ve svém nitru sténáme, očekávajíce přijetí za syny, totiž vykoupení svého těla. (Ř 8,22–23)

Nemohu být dogmatický, ale až přijde Pan Ježíš, tak víme, že přetvoří nejen naše tělo, ale i těla nebeských těles, protože stvoří novou zemi i nebe tzn. celý vesmír. Veškerým tvorstvem jsou jistě míněna i zvířata. Jestli budou na nové zemi zvířata nevím. Mohou i nemusí být. Chápu, že máte rád vaše kočičky, ale musíme především milovat Boha celou svou bytostí naprosto před každým a vším. Musí nám stačit, že Pán Bůh chyby nedělá a vše co udělá se svým stvořením, ať s kočičkou nebo s námi, Jej oslaví. Oslavujte Boha, protože On ví, jak naloží i s komárem ke své slávě. On má prvenství ve všem. Až Krista uvidíme tváří v Tvář, potom se nám všechny vezdejší „starosti“ rozplynou vniveč.

V Jeho Svrchované Milosti

Váš pavel steiger

 

************

Vážení, přijměte moji omluvu a rozhodnutí, že už nebudu odebírat „Zápas o duši“, prosím, již neposílejte. Děkuji za dosavadní zásilky.

Jsem už ve vysokém věku, mám problém udat brožurku mezi svými přáteli, neboť navždy odcházejí. Jsem si vědoma nedostatečného příspěvku, který občas zasílám na vaši činnost.

Přeji vám dostatek zapálených a mladých lidí pro vaše bohulibé počínání.

Vaše Jaroslava L.

 

************

Vážení a milí,

poslední číslo Zápasu o duši jsem přečetla s potěšením, což se mi vždy nepodařilo u dřívějších čísel tohoto roku – ale není z toho třeba nic vyvozovat už i proto, že jsem stařena… Prosím, přijměte aspoň tento penízek na kafe.

Nemusíte mi odpovídat, jsem jen takový odběratel na samém ocásku a už jsem jako pára nad hrncem – jsem ale ráda za minulost, mám všechna čísla za mnoho roků a děkuji tímto za vaši laskavost.

Ze srdce

Věra B.

 

************

Dobrý den, chtěla bych odhlásit odběr časopisu „Zápas o duši“, jelikož nesouhlasím s pětibodovým kalvinismem, a tudíž mě nová čísla tohoto časopisu neoslovují.

S Božím požehnáním Š.

 

Pokoj vám,

 děkujeme za vaši zprávu,

Zápas o duši chce křesťanům pomáhat v následování Krista a v růstu do zralého lidství, měřeno mírou Kristovy plnosti (Ef 4,13).

Proto zápasíme o následování Krista s Božím slovem před očima. Vždyť On nás vyzývá, abychom „učili učedníky, aby zachovávali všechno, co nám přikázal“ (Mt 28,20). Jeho slovo je měřítkem naší víry a je studnicí poznání Boha, ze které chceme čerpat.

Věříme, že to, co nazýváte pětibodovým kalvinismem, je vyjádřením učení Písma. Rozumíme však jen z částky, proto chceme s Boží pomocí růst v poznávání Pána skrze Jeho slovo. K tomu slouží i časopis Zápas o duši.

 Je nám to líto, ale dle vašeho přání nebudeme Zápas o duši již na vaši adresu dále zasílat.

 S přáním Božího pokoje,

 Jan Suchý