Věrný Bůh

 

Milí čtenáři, držíte v rukou další, již sté dvacáté sedmé číslo Zápasu o duši. S tímto novým číslem vstupujeme do dvacátého sedmého roku existence našeho časopisu, což je důvod nejenom ke chvále, ale také k úžasu nad Boží milostí a věrností.

Bůh je věrný a již více než čtvrt století nad námi drží svou ruku. Z časopisu, který vznikl z potřeby posluchačů v zemi za železnou oponou, se stalo zavedené pe­riodikum, jehož cílem je budovat čtenáře v poznání Boha a povzbuzovat je k oddanému křesťanskému životu.

Naše služba se v posledních letech rozšířila o webové stránky, kde je nejenom kompletní archiv Zápasu o duši (od prvního čísla z ledna 1989), ale také množství dalších článků, nahrávek a videí. Před čtyřmi lety jsme kromě toho začali vydávat internetový časopis Reformace, který má vést k hlubšímu studiu biblických témat (tento časopis nevychází v tištěné verzi a je dostupný pouze na internetu).

Na konci ledna budeme mít ve spolupráci s vydavatelstvím Poutníkova četba v Brně již sedmou Zimní konferenci (tentokrát na téma Dílo trojjediného Boha v životě křesťana).

Kromě toho se společně s Poutníkovou četbou podílíme na vydávání některých knih, nejčastěji z ediční řady „Teologie do kapsy“.

Společně s tímto číslem časopisu jsme zaslali všem, kteří nás v loňském roce podpořili nějakou částkou (byť by to bylo „jenom na kafíčko“, jak nám napsala jedna věrná čtenářka) drobnou publikaci, která se zabývá otázkou islámu. Chceme tak poděkovat všem, kteří naši práci podporují a umožňují tak dalším, kteří nás podpořit nemohou, aby se k nim časopis dostal. Jsme za všechny dárce opravdu velmi vděční. Bez vás by časopis neexistoval.

Pokud byste si chtěli brožuru Svatá válka v islámu koupit (protože jste ji neobdrželi nebo byste chtěli více kusů pro své přátele nebo bratry a sestry ve sboru), je možné si jí objednat v Poutníkově četbě (viz inzerát na zadní stránce obálky časopisu).

Bůh je skutečně věrný. Krok za krokem rozšiřuje naši službu a zachovává ji. Asi největší radostí je pro nás skutečnost, že se znovu začínají objevovat sbory, kde je Zápas o duši žádaným časopisem. Je to pro nás opravdu velké povzbuzení a děkujeme našemu velkému Bohu.

  • Vzdávejte mu chválu, dobrořečte jeho jménu, neboť Hospodin je dobrý, jeho milosrdenství je věčné, jeho věrnost do všech pokolení! (Ž 100,4–5)