Napsali jste nám

... Vždy se s manželem moc těšíme na další číslo časopisu Zápas o duši. Vždy jej přečteme téměř najednou. Je pravda, že úplně se vším, co v něm píšete, nesouhlasím a na některé věci mám poněkud jiný názor, ale to je myslím normální. Bůh nás všechny stvořil jako originály - jedinečné, neopakovatelné bytosti s odlišnými schopnostmi a s jiným poznáním. Každému dal jiný počet hřiven a podle toho, jak s nimi naložíme, budeme posuzováni. Přesto musíme zkoumat a hledat až do konce života, protože lidské vnímání je dosud omezené a často se v mnohém mýlíme. Bůh nás však skrze svého Ducha povede, pokud se vést necháme.

Dopis č. 119, J. Ch., Brno

... Chci Vám moc poděkovat, že tyto časopisy věnujete zdarma. V dnešní době je takový skutek jen ojedinělý. Děkuji Pánu Bohu za to, že Vám posílá do cesty i takové lidi, kteří Vám mohou poskytnout finanční dary. Já bych Vám také ráda přispěla, ale nejsme na tom finančně tak dobře. Máme čtyři holky, nejstarší je 12 let a nejmladší jeden a půl roku. Máme se co ohánět, tedy můj manžel, protože on jediný vydělává. Z mé mateřské se nedá moc pořídit. Žijeme ve skromnosti, ale s Pánem Bohem v srdci a to si myslím, že je nejdůležitější.

Rodina Š., Malenovice, dopis č. 263

... velice mne zaujal článek "Domácí škola" v říjnovém čísle Zápasu o duši. Mám bratra, který je žákem 5. třídy ZŠ. Jedná se o dítě hyperaktivní, nervózní, nesoustředivé. I když samotné učení mu větší potíže nepůsobí, neustále se potýká s problémy kázeňského rázu. Při vyučování vyžaduje individuální přístup, jehož se mu ve škole dostává minimálně. V důsledku je čas strávený ve škole využit málo efektivně a vlastní vyučování prakticky probíhá doma.

Domnívám se, že domácí škola by byla vhodnou alternativou. K její realizaci mně však chybí bližší informace a proto v návaznosti na Vaši poznámku uvedenou pod článkem se na Vás obracím s prosbou o jejich poskytnutí.

Dopis č. 1673, K. H.

 

Milí přátelé,

jmenuji se Dáša D., je mi 33 let. Jsem v plném invalidním důchodu. Postižená zrakově, po operaci páteře krční, epileptik. Děkuji, že důchodcům posíláte časopis Zápas o duši zdarma. Byla bych ráda, kdyby se ve Vašem časopise psalo, jak Bůh uzdravuje postižené lidi.

Děkuji Vám.

Dopis č. 206, Dáša D., Proboštov

 

Milá sestro a milý bratře,

v posledních dvou číslech časopisu ZOD jste uveřejnili na pokračování článek "Existují zázraky?". Podle mého soudu je to nejlepší článek v celé historii časopisu a to právě pro jeho závěr. V něm autor s náležitou skromností připomíná, jak si mají navzájem sloužit jednotlivé denominace. Měly by sloužit nejen samy sobě, ale především těm, kteří vidí v různorodosti křesťanských církví a denominací závažnou překážku pro připojení se ke kterékoliv z nich.

Zatímco celá řada článků v ZOD svědčí spíš o jisté pýše na určitou interpretaci Písma, závěr jmenovaného článku svědčí o něčem docela opačném. Např. věta "buďme vděčni za všechny připomínky a kritiku" (zvýrazněno mnou) svědčí o autorově pokoře před nevysvětlitelnými jevy a tudíž zázraky stvoření a spásy, před dlouho shovívavým a láskyplným Tvůrcem, Zachráncem a Udržovatelem. ... Výše uvedené a úvodník posledního čísla mne vede k návrhu, zda by nyní (po deseti letech) neměl ZOD vycházet jako měsíčník. To hlavně proto, aby v něm bylo možné uveřejňovat více článků ve stejném duchu, jako je článek "Existují zázraky?"

Dopis č. 242, V.D., Olomouc

 

... důležité je, jsme-li skutečnými křesťany, to jest, je-li naším Pánem a Spasitelem Pán Ježíš Kristus. Všichni tito křesťané jsou znovuzrozeni a bez rozdílu příslušnosti k té které denominaci tvoří církve. Rozdíly, které mezi námi jsou v učení, v chápání některých oddílů Písma, pokud na nich nezávisí spasení, nás nemají rozdělovat do té míry, že se spolu nemůžeme scházet a modlit se za ztracený svět, že spolu nemůžeme komunikovat, že nejsme schopni spolu vycházet v lásce a porozumění.

... tím více cítím potřebu, aby všichni znovuzrození křesťané zanechali malicherných sporů a modlili se společně za tento ztracený svět. Co se týká časopisu ZOD, uznávám, že je moc potřebný právě dnes. Prosím, pište dál, neboť čas je blízko a jediná cesta pro lidi je jen ukřižovaný a vzkříšený Ježíš Kristus.

Roman L., Pardubice

 

Vážení přátelé,

v jednom kostele jsem si vzal dva z nabízených letáčků i "Party má svůj konec", kde na obrázcích jsou ti, kteří si myslí, že jsou dobří. Já jsem se nedávno opil a měl jsem z toho výčitky. Nechtěl bych to více dělat. Vaše knížka, kterou mi nabízíte mi jistě pomůže. Přeji Vám v nastávajícím roce 1999 hodně zdraví a úspěchů. Předem děkuji.

Dopis č. 1958, V.T., Nové Město/Met.

 

Vážení,

17.12. mi došel váš dopis č. 1704 spolu s několika brožurkami. Předem Vás upozorňuji, že na takové bláboly nejsem vůbec zvědavý a pokud mi je budete dále posílat, skončí okamžitě bez čtení v popelnici mezi ostatním bordelem. Nepovažujte mě za nějakého sprosťáka, ale tohle mě doopravdy "vytočilo". To, že někdo ještě pořád žije ve středověku a má temno v mozku neznamená, že takoví jsou všichni. A já se za poblouznilého fanatika opravdu nepovažuji.

Dopis č. 1933, P.V., Brno

 

Vážení Steigerovi,

velice děkuji za Váš milý dopis č. 1723 a zároveň za nabídku časopisu "Zápas o duši". Byl jsem mile překvapen s jejím obsahem i provedením. Budu velice rád, když mi další vydání budete posílat na níže uvedenou adresu. Také se pokusím tento časopis půjčovat a o jeho obsahu diskutovat. Finanční příspěvky vyrovnám v 1. čtvrtletí.

Za všechnu Vaši práci a snažení Pánu velice děkuji a Vám vyprošuji požehnané vánoční svátky a mnoho statečnosti, lásky a naděje do příštího roku 1999.

Dopis č. 1957, J.P., Č. Kostelec

 

Slovo redakce:

Jak vidíte, nové adresy nám přicházejí nejrůznějším způsobem. Někteří čtenáři nám posílají adresy s žádostí, abychom na ně posílali Zápas o duši. Samozřejmě každé žádosti rádi vyhovíme. Přestože se v úvodu každé zprostředkované zásilky odvoláváme na jméno toho, kdo nám adresu poslal, dostáváme občas nelichotivé dopisy nebo se nám zásilka vrátí zpět neotevřená. Kolik jich skončí v popelnici se nikdy nedovíme.

Byli bychom velmi vděčni všem, kteří chtějí oslovit své blízké a milé, aby tak nejprve učinili sami osobním rozhovorem nebo půjčením vlastního výtisku, popř. kopií některého z článků. Budete-li mít jistotu, že Vaši přátelé o takovou četbu stojí, pošlete nám jejich adresu a my jim rádi pošleme dopis s nabídkou literatury a několik starších čísel časopisu ZOD zdarma.

Děkujeme za pochopení a těšíme se na každou plodnou spolupráci s našimi čtenáři při šíření zvěsti o spáse v Pánu Ježíši Kristu.

- redakce -