Boží soud a láska

  • Přišel totiž čas, aby soud začal od domu Božího. (1 Pt 4:17)

Křesťanský služebník nesmí nikdy zapomenout, že spasení je Boží myšlenka, ne lidská - proto je neproniknutelně hluboká. Spasení je velkou Boží myšlenkou, a nikoli zkušeností. Zkušenost je pouze bránou, kterou spasení přichází do vědomé roviny našeho života, abychom poznali, k čemu došlo na mnohem hlubší rovině. Nikdy nekažte zkušenost - kažte velkou Boží myšlenku, která za ní stojí. Když kážeme, neříkáme lidem pouze to, jak se mohou zachránit před peklem a jak mohou být očištěni a žít dobrý život, ale přinášíme dobrou zprávu o Bohu.

V učení Ježíše Krista se stále objevuje prvek soudu - je znamením Boží lásky. Nikdy nesympatizujte s někým, komu se zdá těžké dostat se k Bohu; Bůh za to nemůže. Nepřísluší nám, abychom zjišťovali, proč tomu tak je. Naším úkolem je mluvit pravdu o Bohu, a Boží Duch zjeví, co není v pořádku. Největší zkouškou našeho kázání je, zda přivádí lidi před soud. Kážeme-li pravdu, Boží Duch přivádí každého člověka tváří v tvář Bohu.

Kdyby nás Ježíš povolal k práci, kterou nemůžeme dokončit, protože nás na ni špatně vybavil, byl by lhář. Je-li naše vlastní neschopnost kamenem úrazu nebo výmluvou pro neposlušnost, říkáme tím Bohu, že existuje něco, s čím nepočítal. Každý náznak závislosti na vlastních schopnostech musí být umrtven Boží mocí. V okamžiku, kdy si uvědomíme svoji naprostou slabost a závislost na Bohu, projeví se moc Božího Ducha.

- Oswald Chambers - To nejlepší pro Jeho slávu, Nadace Mezinárodní Potřeby a vydavatelství Rosa