Nedostatek pastorů

Změna v přístupu studentů seminářů může vést k nedostatku pastorů

Shane Hipps je 27 letým studentem ve Fullerském teologickém semináři v Pasadeně v Kalifornii. Studuje teologickou fakultu, po které je běžné stát se pastorem. Ale Hipps nyní váhá a neví, zda si má vybrat tuto tradiční cestu. „Moji nejbližší mi říkají, že bych byl dobrým pastorem, ale budu velice opatrný, než si tuto cestu vyvolím", řekl Hipps při rozhovoru pro křesťanský časopis FaithWorks. „Studium v semináři je hlavně příležitostí k uposlechnutí výzvy od Boha v mém životě, ale nemusí to být jen odborná průprava na další práci." Hippsův názor není ojedinělý. Podle studií Auburnského teologického semináře v New Yorku méně než třetina studentů se chce stát pastory. Často slyšíme, že se tito lidé přiznávají ke strachu, že je Bůh může povolat k práci misionáře někde v Africe, ale dnešní mladí křesťané se spíše bojí stát se pastorem církve v sousedství. Výzkumníci a ředitelé seminářů se obávají nedostatku pastorů, který může pramenit z tohoto přístupu studentů. Navíc počet pastorů mladších 35 let od roku 1970 klesl o necelé dvě třetiny. Práce pastorů je podle názorů studentů málo placená, má vyčerpávající nároky a poslední dobou je ve společnosti méně uznávaná. Mnoho potenciálních pastorů zakládá vlastní podniky a neziskové organizace, což jim poskytuje alternativní cestu služby druhým.

- Zdroj: Religion Today -