Církev ve světě, nikoliv ze světa

Zápas o duši a Biblické společenství křesťanů v Ústí nad Labem pořádají Zimní konferenci na téma „Církev“

Dal jsem jim tvé slovo, ale svět k nim pojal nenávist, poněvadž nejsou ze světa, jako ani já nejsem ze světa. Neprosím, abys je vzal ze světa, ale abys je zachoval od zlého. (J 17,14–15)

 

Co to je církev - co (KDO!) je základem církve a co to pro církev, pro její existenci a praktické fungování konkrétně znamená.

Hlavní charakteristiky církve - co dělá církev církví v jejích praktických projevech. Čím se liší od organizací, které dělají podobné věci?

Smysl a účel církve - jaký je smysl církve v současném světe? Co říká Boží Slovo o účelu církve? Co má být vizí církve podle Božího Slova?

Jednota a oddělenost církve - co podle Písma znamená jednota církve, koho se týká, jak by měla vypadat prakticky. V jakém smyslu je současně církev oddělená – pro koho a od koho.

Vedení v církvi - důležitost a nutnost vedení církve biblicky kvalifikovanými staršími. Jaký je rozdíl mezi pastýřským služebným vedením a manažersky orientovaným řízením církve.

Konference probehne 23. ledna 2010 v Dome techniky v Ústí nad Labem (Veleslavínova 14, Ústí nad Labem).

Více informací najdete na http://zod.reformace.cz nebo www.cirkevusti.cz.