Jubilejní ohlédnutí

Uplynulé desetiletí je plné nejrůznějších pocitů a vzpomínek. Kdo by si uměl představit, co způsobí první padesátka xeroxových kopií textů odvysílaných pořadů ve formě "časopisu" "Zápas o duši"? Ručně adresované obálky byly rozesílány z nejrůznějších míst světa - podle toho, kam právě odlétali naši přátelé, aby si našly cestu k posluchačům krátkovlnného vysílání prostřednictvím TWR z Monte Carla. Zájem o rozhlasové pořady Pavla z Jakarty a události roku 1989 rozhodly o našem dalším osudu.

V lednu 1990 jsme odešli z Indonésie a opustili světské zaměstnání, abychom nastoupili do Misijní služby HCJB WORLD RADIA v Ekvádoru. Nic podobného jsme si před rokem 1989 dovedli ani představit. Postupně rostla rodina čtenářů a čím více posluchačů jsme poznávali prostřednictvím dopisů, o to více jsme toužili po živém kontaktu s lidmi a křesťanské práci v tehdejším Československu. V této době jsme se seznámili s rodinou Vlčkovou ve Velké Bíteši. Ti v naší nepřítomnosti udělali pro časopis nesmírný kus práce.

Po ročním pobytu v Ekvádoru a deseti měsících v Arizoně jsme se po dvaadvaceti letech života na nejrůznějších místech světa usadili na dva a půl roku v Luhačovicích. Velmi brzy jsme obnovili spolupráci s brněnskou redakcí TWR. Také jsme navázali spolupráci s BTM - Brněnskou tiskovou misií. Jak jen to bylo možné, zajížděli jsme i na Slovensko. Tam se stali našimi nejbližšími spolupracovníky manželé Zavillovi. Ještě před rozpadem republiky Zavillovi začali, díky dokonalému překladu Dáši Kukučkové, vydávat časopis Zápas o dušu slovensky. Během pobytu v Luhačovicích se nám podařilo vydat další dvě knihy.

V lednu 1995 jsme se přestěhovali do Říčan. K pravidelnému vysílání na TWR přibylo Plzeňské vysílání "Na křesťanské vlně" nejdříve ve spolupráci s Václavem Prokopcem a později s brněnskou redakcí TWR. Krátce nato přibyla pravidelná spolupráce s Rádiem PROGLAS.

Po roce práce v Říčanech se nápor práce zdál neúnosný. V nejtěžší chvíli nám Pán Bůh doslovně seslal sponzora a Jindru Suchomelovou. Ta převzala celou administrativu a korespondenci se čtenáři a posluchači. Korektury pro nás připravuje Věra Mrkosová.

Touto cestou chceme vyjádřit naše poděkování všem jmenovaným i nejmenovaným autorům, sponzorům a všem, kdo nám pomáhají vytvářet současnou podobu časopisu, který se stal tribunou křesťanského myšlení a hledisek. Těší nás, že máme možnost spolupráce s autory různých denominací. Je pravda, že redakce vždy bezvýhradně nesouhlasí s autory, ale rádi vyzýváme sami sebe i čtenáře k zamyšlení, zkoumání a hodnocení vlastních postojů k jiným myšlenkám a směrům v církvi i ve společnosti.

Občas se stane, že čtenář reaguje na některé články v rozčilení a časopis odhlásí. Pokud takovou "provokaci" najdete, je třeba přečíst si větu, odstavec a celý článek třeba i několikrát. Nevytrhujme myšlenky ze souvislosti? V žádném případě si neděláme patent na rozum, výklad ani vedoucí pozici. Naším přáním je po pravdě informovat, v lásce povzbuzovat a upozorňovat na líbivé, ale přitom pochybné učení, nebo na scestí zavádějící trendy. Dnes již nežijeme pod "ochranou" cenzury a různých tajemníků, ale máme osobní odpovědnost za jednotlivé postoje a učení. Kdykoliv nás něco překvapí nebo vyvede z míry, je třeba se zamyslet, modlit se a prosit o moudrost. Někdy jsme obviňováni, že zanášíme novoty do zdejšího křesťanského prostředí. Na adresu misijních aktivit u nás často slyšíme " už máme dost té amerikanizace". Nezapomínejme, že křesťanství jde až na samý konec světa a naši křesťané se setkají a budou setkávat s lidmi jiných tradic, kultur a civilizací, konec konců i v nebi.

Za léta života v nejrůznějších zemích plných etnické pestrosti jsme byli vystaveni různým postojům, které v mnohém náš život obohatily. Nezapomínejme, že Boží děti jsou roztroušeny po celém světě, ve všech národech a jazykových skupinách. Všechny nás spojuje láska k jedinému Bohu Stvořiteli a všichni máme jednoho Pána a tím je Pán Ježíš Kristus. Skutečností je, že většina našich spoluobčanů má téměř nulové znalosti o Bohu. Negativní zkušenosti s křesťanským pokrytectvím a desetiletí pěstovaný ideologický odpor vůči církvi zanechává mezi občany spíše nepřátelský a skeptický postoj.

Nezapomínejme, že i náš pravděpodobný vstup do Evropy jistě přinese mnoho změn a bude vyžadovat nejen změnu myšlení, ale i celou řadu nových společenských přehodnocení. Pomalu si zvykáme na obrovský příliv nových informací a zkušeností, proto je důležité, aby křesťané stáli na pevných teologických základech a nebyli zmítáni kdejakým závanem větru. Snažíme se upozornit na nové trendy a nezapomínejme, že to, co se na Západě vyvíjelo dlouhá léta, přichází k nám někdy jako lavina a může způsobit velké škody ve společnosti i v církvi.

Proto se modlíme, abychom mohli z Boží milosti být trpělivými nositeli EVANGELIA a Dobré noviny, která je v něm skryta.

Co připravujeme do nového desetiletí, vlastně tisíciletí? Zápas o duši bude i v příštím roce vycházet jako čtvrtletník. Vloni jsme provedli preventivní finanční opatření, abychom nikomu nedlužili nic než lásku. Letošní finanční situace byla díky Bohu stabilní a tak doufáme, že i další snažení bude požehnáno. Právě jsme se dozvěděli, že cena jednoho výtisku se zvyšuje o další korunu. Zda se zvýší i poštovné, uvidíme.

Máme připraveno mnoho zajímavých témat, plánů i nápadů. Uvažujeme o rozšíření elektronické verze a tak se těšíme, že společně s vámi bude příští desetiletí Zápasu o duši stejně požehnáno, jako doposud.

Zápas o duši je na Internetu: V září bylo staženo 3.023 stránek, v říjnu 2.761, v listopadu za prvních deset dnů 1.172. Co si můžeme víc přát?

Po Novém roce se stěhujeme (už po desáté) do Prahy a máme velké plány. Po přestěhování bychom měli odjet asi na 4 měsíce do USA - abychom se po šesti a půl letech setkali se sbory a jednotlivci, kteří se na práci v České republice a na Slovensku podílejí. V únoru 1999 se sjedou do Colorado Springs vedoucí pracovníci z různých míst světa, aby se zúčastnili mezinárodní konference HCJB. Tam bychom měli rozhodnout o našem napojení na internetové vysílání HCJB. Křesťanské pořady, které jsou odvysílány na krátkých a středních vlnách, a na VKV, budou dostupné česky hovořícím nájemcům na celém světě, tedy i u nás. Mnoho set pořadů bude dostupných nejen ve zvukové podobě, ale i v psané formě. Je to pro nás obrovský úkol a věříme, že se nám podaří získat nové spolupracovníky, sponzory a finanční prostředky, aby se toto dílo uskutečnilo. Děkujeme za vaše modlitby. Pokud vás tato myšlenka zaujala a máte tisíce nápadů, chuť zapojit se, modlit se a stát se pilířem, napište nám. Vše závisí na finančních možnostech a získání kvalifikovaných spolupracovníků. Máme zájem i o kvalifikované "civilkáře" nebo studenty na prázdninovou praxi.

Posluchači HLASU AND mají možnost získat kalendář a během roku šest krásných pohlednic - QSL, pokud zašlou hlášení o příjmu. Pořady Pavla Steigera jsou zařazeny. Vysílací frekvence najdete na zadní straně časopisu, a pozor - mění se zimní a letní čas. 

Audio-kazety: rádi bychom poskytli posluchačům nahrávky některých sérií pořadů. Zatím jsme pro potřeby několika misijních organizací připravili téma O svrchovanosti Boha. Máte-li o kazetu zájem, napište nám. Jistě i vám může posloužit jako evangelizační pomůcka. S postupem našeho internetovského vysílání bude narůstat i naše digitální audioknihovna. Ta umožní rychlé kopírovaní i na kazetky.

Upozornění: prosíme čtenáře, aby se nesnažili čtvrtletní čtení zhltnout na posezení. Rozdělte si stravu na jednotlivé chody a vychutnejte každý z nich. Příliš velká porce může způsobit zažívací potíže.

- Vaše redakce -