Modlitba

Americký kazatel Joe Wright byl požádán, aby zahájil nové funkční období kansasského Senátu modlitbou. Každý očekával obvyklé nic neříkající fráze, ale to co uslyšeli, začínalo slovy:

Nebeský Otče, přicházíme dnes proto, abychom veřejně vyznali své hříchy, žádali odpuštění a hledali Tvé vedení a směr. Připomínáme si Tvá slova, která nás varují: Běda těm, kdo říkají zlu dobro a dobru zlo, … (Izajáš 5:20) Ale to je přesně to, co děláme. Ztratili jsme duchovní rovnováhu a základní hodnoty jsme obrátili vzhůru nohama. Vykořisťujeme ty nejchudší mezi námi, ale říkáme tomu loterie. Odměňujeme lenivost, ale říkáme tomu sociální dávky v nezaměstnanosti. Zabíjíme naše nenarozené děti, ale říkáme tomu svoboda volby. Zastřelení jednoho z těch, kteří potraty provozují, považujeme za oprávněný čin. Zanedbáváme výchovu svých dětí a netrestáme je, protože budujeme jejich zdravé sebevědomí. Zneužíváme moc a nazýváme to politika. Dychtíme po majetku bližních, což považujeme za příležitost v tržním hospodářství. Zamořili jsme naši společnost a média oplzlostí, pornografií a říkáme tomu svoboda slova a projevu. Vysmíváme se hodnotám našich předků a nazýváme to osvíceností. Bože, zkoumej náš život, podívej se do našich srdcí, očisť je a osvoboď nás od každého pokušení. Amen!

Reakce byla okamžitá. Řada zákonodárců na protest opustila zasedání během modlitby. V dalších šesti týdnech volalo do kansasského sboru více než pět tisíc posluchačů, z nichž jen 47 reakcí bylo negativních. Mnozí žádali sbor, aby jim byla modlitba zaslána písemnou formou. Modlitba měla mezinárodní ohlas v Indii, Africe a Koreji. Známý rozhlasový komentátor odvysílal modlitbu v pořadu „A tak končí můj příběh". Reakce, která následovala patřila k těm největším.