Číslo 124

„Tehdy byl Ježíš Duchem vyveden na poušť, aby byl pokoušen od ďábla.“ (Mt 4,1)

Sotva byl pomazán, již je přepaden. On nevyhledával pokušení. Byl vyveden Duchem. Doba byla zvolena hned poté, kdy bylo potvrzeno jeho synovství. Jak podivuhodné se nám musí zdát, že mohl být napaden právě teď a kvůli tomu. Ta údobí svatého potěšení bývají velice blízká chvílím pokušení. Náš Pán byl „vyveden na poušť“. To bylo místo veliké opuštěnosti, kde bude úplně sám v zápase. Sám ďábel přišel na určité místo a předváděl své ďábelské umění před člověkem, který byl určen k tomu, aby nad ním zvítězil a zničil jej.

Kéž bdím na strážní věži zvlášť v dobách velikého potěšení, neboť právě v takových chvílích nejvíce ďábel přepadává. Pane Ježíši, Ty buď se mnou v hodině mé zkoušky, neboť Ty víš, jak přispět na pomoc zkoušenému.

Charles Spurgeon


 

* * *  PDF  * * *  MOBI  * * *  EPUB  * * *  online kniha  * * *