Dopis - S vděčností

Milí sourozenci v Kristu Ježíši a redakce „Zápas o duši“,

děkuji vám za pravidelné zasílání ZODu. Už mnoho let mne provází křesťanským životem, asi 25 let, a stále je to Boží škola a rady i pro všední den. Je mi 75 let, jsem důchodkyně a omlouvám se za svou češtinu. Žiju zde už přes 40 let a před pár lety mě opustil nevěřící manžel, prý jsem „stará“. Bylo to velice zlé, takže jsem utekla jen s doklady. Od té doby stará se o mne sám Pán. … Teď vím, co je to chodit s Bohem. Je to úžasné navzdory všemu protivenství. Od srpna bydlím v XY, požádala jsem o příspěvek na bydlení a pronajala jsem si byt. Chci vás poprosit, bude-li možné, abyste mi i nadále zasílali „Zápas o duši“, ale nevím, zdali někdy budu moci poslat příspěvek, počítám každou korunu. Adresu svého bydliště držím v tajnosti, neboť můj bývalý manžel mě stále vyhledává, je agresivní, dokonce má do mnoha sborů vstup úředně zakázán. Teď navštěvuji sbor v XY. Žehnám a blahořečím jménem Ježíš všem v redakci a modlím se za vás, sestra v Kristu.