Radostné spasení

Slovo víry přijímané v radosti Ducha svatého (1 Te 1,1–10)

Zimní konference 2013

Brno, 19. ledna 2013, modlitebna BJB

Program:

1 Te 1,1–2 Spasení se týká církve (Jaroslav Kernal, Zápas o duši)

1 Te 1,3–4 Spasení začíná vyvolením (Pavel Steiger, Zápas o duši)

1 Te 1,5 Spasení je dílem Ducha svatého (Petr Papež, Poutníkova četba)

1 Te 1,6–7 Spasení je přijímáno v evangeliu (Lance Roberts, BJB Kroměříž)

1 Te 1,8 Spasení vede ke zvěstování evangelia (Daniel Adamovský, BSK Kladno)

1 Te 1,9–10 Spasení vede k proměně života a učení (Peter Vajda, NKZ Bratislava)