Jak jsme hospodařili

Milí čtenáři Zápasu o duši i našich webových stránek www.Reformace.cz!

Dovolte, abychom vám poděkovali za vaši věrnou přízeň našemu časopisu, který vychází už více než 31 let. To je jistě z Boží dobroty a také díky vaší štědrosti.

Časopis je po celou dobu šířen bezplatně a to také chceme zachovat. Naším přáním je, aby byl dostupný pro každého, kdo má zájem, bez ohledu na to, zda si jeho čtenář může dovolit časopis kupovat či nikoliv. Posláním časopisu je poskytovat biblické vyučování širokému okruhu zájemců. Ale stejně jako je to u čehokoliv jiného, i tento časopis něco stojí. V níže uvedené tabulce se můžete podívat na naše příjmy a výdaje v loňském roce.

Tímto tedy chceme poděkovat všem čtenářům,  kteří naši službu věrně a vytrvale podporují. Jsme opravdu moc rádi za každé povzbuzení, za každý váš dopis či email, za vaše modlitby za nás, i za všechny vaše dary, jimiž nás podporujete.

PŘÍJMY 2020 Dary VÝDAJE 2020 
Domácí568 900 KčTisk časopisu81 400 Kč
  Distribude ČR130 000 Kč
  Distribude SR53 400 Kč
Slovensko60 400 KčRedakční práce a420 000 Kč
  účetnictví 
  Překlady a korektury25 300 Kč
Zahraniční180 100 KčDalší výdaje (kancelář, 41 800 Kč
  poplatky, dary… ) 
  Další tiskoviny39 200 Kč
CELKEM809 400 Kč   791 100 Kč