Jak jsme hospodařili

Milí čtenáři Zápasu o duši i našich webových stránek www.Reformace.cz!

Dovolte, abychom vám poděkovali za vaši věrnou přízeň našemu časopisu, který vychází už více než 31 let. To je jistě z Boží dobroty a také díky vaší štědrosti.

Časopis je po celou dobu šířen bezplatně a to také chceme zachovat. Naším přáním je, aby byl dostupný pro každého, kdo má zájem, bez ohledu na to, zda si jeho čtenář může dovolit časopis kupovat či nikoliv. Posláním časopisu je poskytovat biblické vyučování širokému okruhu zájemců. Ale stejně jako je to u čehokoliv jiného, i tento časopis něco stojí. V níže uvedené tabulce se můžete podívat na naše příjmy a výdaje v loňském roce.

Tímto tedy chceme poděkovat všem čtenářům,  kteří naši službu věrně a vytrvale podporují. Jsme opravdu moc rádi za každé povzbuzení, za každý váš dopis či email, za vaše modlitby za nás, i za všechny vaše dary, jimiž nás podporujete.

PŘÍJMY 2020  Dary  VÝDAJE 2020  
Domácí 568 900 Kč Tisk časopisu 81 400 Kč
    Distribude ČR 130 000 Kč
    Distribude SR 53 400 Kč
Slovensko 60 400 Kč Redakční práce a 420 000 Kč
    účetnictví  
    Překlady a korektury 25 300 Kč
Zahraniční 180 100 Kč Další výdaje (kancelář,  41 800 Kč
    poplatky, dary… )  
    Další tiskoviny 39 200 Kč
CELKEM 809 400 Kč    791 100 Kč