Stanovisko Sdružení křesťanských zdravotníků k vakcinaci proti nemoci COVID-19

Milé sestry a bratři v Kristu!

Sdružení křesťanských zdravotníků vám tímto chce nabídnout text určený jako pomoc při osobním rozhodování. Budeme rádi, když se nám podaří objasnit alespoň některé nejasnosti, které kolem očkování proti COVID-19 panují. Nevyjadřujeme se ke společenským změnám, které v souvislosti s pandemií či očkováním probíhají, ale ke zdravotní a duchovní stránce očkování. 

 

Členové SKZ jsou lékaři a další zdravotníci z různých oborů, kteří pracují jak v nemocnicích, tak v ambulantní péči. Všichni se v posledních měsících tváří v tvář potýkají s následky pandemie COVID-19–a to jak profesně, tak osobně. Z našeho pohledu jde o závažný medicínský a společenský problém s těžkými dopady. Zažíváme vyčerpání fyzické, duševní i duchovní a pracujeme na hranici možností. Obecně považujeme očkování/vakcinaci za přijatelnou a efektivní prevenci šíření infekčních chorob, která je součástí medicíny posledních 150 let. Lidstvu pomohlo očkování vypořádat se s celou řadou závažných a smrtelných onemocnění. 

 

Bůh dal lidskému tělu schopnost rozlišovat vlastní od cizího a bránit se proti útokům ze zevního prostředí (imunitu, obranyschopnost). Očkování pouze využívá této schopnosti a „trénuje ji“ pro budoucí setkání s nežádoucím patogenem. Dostatečně účinný lék proti Covid-19 neexistuje (a není na obzoru), léčba spočívá víceméně v tlumení příznaků a ovlivnění komplikací s cílem vyčkat, až se imunitní systém těla s virem vypořádá. Využití principu očkování pro boj s epidemií Covid-19 se nám jeví jako logické a vhodné. 

 

Vakcíny proti Covid-19 byly vyvinuty ve zrychleném režimu. Některé nebyly vyvíjeny „od píky“, ale již existující postupy byly aplikovány na nový patogen, tedy virus Covid-19. Znám byl i princip tzv. RNA vakcín, které fungují novým mechanismem. RNA vakcíny, ale doposud nebyly v klinické praxi použity. Na základě našich zkušeností z klinického výzkumu a z informací, které jsou dostupné v odborné literatuře, nemáme důvod si myslet, že by klinické zkoušky vakcín proti Covid-19 přes svou časovou omezenost byly nějakým způsobem nekvalitní, zfalšované nebo ovlivněné. 

 

Klinické zkoumání nově zaváděných léků (včetně vakcín) podléhá přísným pravidlům a probíhá cestou dvojitě zaslepených klinických studií více fází. Cílem je prokázat účinnost a přiměřenou bezpečnost zkoumané látky. Všechny nežádoucí účinky jsou zaznamenávány a vyhodnocovány, v případě výskytu významných nežádoucích účinků je vývoj léku ukončen. Smrtnost a jiná závažnost infekce Covid-19 není taková, aby u vakcíny proti ní byly akceptovatelné závažné nežádoucí účinky – tedy časté nežádoucí účinky musejí být velmi mírné a závažné nežádoucí účinky velmi vzácné. Zdá se nám, že dostupné vakcíny tyto požadavky splňují. Odborná diskuze o nežádoucích účincích se nám jeví být otevřená bez snahy o zatajování nebo zkreslování. 

 

Vzhledem k omezenému času klinických zkoušek, není z principu možno říci, neprojeví-li se v průběhu času některé neočekávané nežádoucí účinky. Zde je nutno spoléhat na kvalifikovaný odhad odborníků, případně na zkušenosti s podobnými vakcínami (existují-li). Ačkoliv nejsme odborníky v oblasti vakcín, zdá se nám rozumné akceptovat předpoklad odborníků, že pozdní nežádoucí účinky vakcín proti Covid-19 jsou málo pravděpodobné. 

 

Dostupné (a ve vývoji) jsou vakcíny několika typů, včetně inovativních RNA vakcín. mRNA v těchto vakcínách slouží buňce jako návod pro tvorbu virové bílkoviny a je velmi nepravděpodobné, že dojde k ovlivnění genetické informace očkovaného. 

 

Srovnání jednotlivých vakcín z hlediska účinnosti a nežádoucích účinků přesahuje rámec tohoto stanoviska. Obecně se domníváme, že účinnost všech u nás schválených vakcín je podobně dobrá a četnost nežádoucích účinků podobně nízká. 

 

Viry používané při vývoji, výrobě a testování vakcín jsou pěstovány na buněčných kulturách, které vznikly namnožením buněk několika plodů potracených (z jiných důvodů) před zhruba padesáti lety. Nejedná se tedy o buňky, které jsou přímo součástí potracených plodů, a vakcíny v žádném případě neobsahují zbytky těchto plodů. Není to ideální způsob vývoje a výzkumu vakcín, ale v případech, kdy neexistuje alternativa a kdy tyto odvozené buňky slouží k záchraně životů, se nám takový postup jeví jako akceptovatelný. 

 

Vyskytují se obavy z možného negativního duchovního vlivu očkování. Člověku byla Bohem dána autorita nad zemí, aby ji přetvářel. Lékařskou vědu považujeme za legitimní Bohem požehnaný způsob, jak napomáhat (Bohem stvořeným) ozdravným procesům v lidském těle. Z Písma vyplývá (např. Kol 2,20-21 Mt 15,10-20, 1K 10,25), že co vstupuje do těla, je tělesné a nemůže nás znečistit. Vakcíny neobsahují čipy ani jiné součásti, které by mohly člověka negativně ovlivnit. Předcházení nemocem za použití vakcín tedy považujeme za duchovně správné a v rámci Božích mantinelů. 

 

Uvědomujeme si omezenost lidského snažení v boji s jakoukoliv chorobou. Hledat jistotu v čemkoliv jiném, než v Kristu je marnost. Jak říká staré české přísloví: Lékař léčí, Pán Bůh uzdravuje. Proto i celý boj s epidemií nakonec zůstává v Božích rukou. 

 

Za Sdružení křesťanských zdravotníků: MUDr. Ester Czudková, ORL lékařka, CB Český Těšín MUDr. Petr Daňa, chirurg, CB Vsetín - Jasenka MUDr. Aleš Hejlek, internista, primář oddělení pracovního lékařství, CB České Budějovice MUDr. Jiří Holý, Ph.D., internista a klinický farmakolog, CB České Budějovice MUDr. Andrea Pekárková, praktická lékařka, Ordinace pro chudé Armády spásy, AS Ostrava MUDr. Lenka Obare Pyszková, lékařka kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, AC Olomouc MUDr. Štěpán Rucki, CSc., pediatr, primář dětského oddělení, SCEAV Oldřichovice u Třince MUDr. Petra Sovjáková, praktická lékařka, KřSb Ostrava MUDr. Vít Šmajstrla, ambulantní gastroenterolog a internista, KS Ostrava (Sdružení křesťanských zdravotníků od roku 1990 spojuje v malých skupinkách, každoročních konferencích i jiné spolupráci křesťany z různých denominací a různých zdravotnických profesí).

 

Za Sdružení křesťanských zdravotníků:

MUDr. Ester Czudková, ORL lékařka, CB Český Těšín

MUDr. Petr Daňa, chirurg, CB Vsetín - Jasenka

MUDr. Aleš Hejlek, internista, primář oddělení pracovního lékařství, CB České Budějovice

MUDr. Jiří Holý, Ph.D., internista a klinický farmakolog, CB České Budějovice

MUDr. Andrea Pekárková, praktická lékařka, Ordinace pro chudé Armády spásy, AS Ostrava

MUDr. Lenka Obare Pyszková, lékařka kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní 

medicíny, AC Olomouc

MUDr. Štěpán Rucki, CSc., pediatr, primář dětského oddělení, SCEAV Oldřichovice u Třince

MUDr. Petra Sovjáková, praktická lékařka, KřSb Ostrava

MUDr. Vít Šmajstrla, ambulantní gastroenterolog a internista, KS Ostrava

 

(Sdružení křesťanských zdravotníků od roku 1990 spojuje v malých skupinkách, každoročních konferencích i jiné spolupráci křesťany z různých denominací a různých zdravotnických profesí)