Všechno se změnilo

Radujeme se, nebeský Otče,

v pravdě, že Ježíš vstal z mrtvých.

A přece vidíme, že nejde jen o jakousi pravdu na veřejném kolbišti historie,

kterou bychom měli rychle vstřebat, a pak ji odložit stranou.

Protože jestli tvůj drahý Syn, Bůh a zároveň člověk, vstal z mrtvých,

pak se všechno změnilo.

Jeho vítězství nad smrtí je potvrzené.

Oběť, kterou přinesl, je přijata.

Už nyní je hlavou nového lidstva, které s ním jednou bude mít podíl 

na jeho vzkříšené podobě.

A všechen jeho lid, nebeský Otče,

se před ním bude s radostí klanět a volat: „Můj Pán a můj Bůh.“

 

Dej, aby každý z nás volal:

„Odpusť mé hříchy, tak jako jsi odpustil hříchy toho ochrnutého muže,

můj Pane a můj Bože.“

V Ježíšově jménu, amen.