Jak jsme hospodařili v roce 2021

Milí čtenáři Zápasu o duši i našich webových stránek www.Reformace.cz!

Rádi bychom vám poděkovali za vaši věrnost v modlitební i finanční podpoře vydávání časopisu Zápas o duši, která v minulém roce pomohla celé službě Spolku Reformace.cz pokračovat v činnosti. Všem, kteří v loňském roce finančně přispěli, zasíláme jako poděkování knihu Johna Flavela Dá-li Bůh, jejíž dotisk po téměř 20 (!) letech právě přišel z tiskárny.

Časopis je po celou dobu šířen bezplatně a to také chceme zachovat. Naším přáním je, aby byl dostupný pro každého, kdo má zájem, bez ohledu na to, zda si jeho čtenář může dovolit časopis kupovat či nikoliv. Posláním časopisu je poskytovat biblické vyučování širokému okruhu zájemců. Ale stejně jako je to u čehokoliv jiného, i tento časopis něco stojí. V uvedené tabulce se můžete podívat na naše příjmy a výdaje v loňském roce.

Chtěli bychom vás také požádat, abyste se připojili k modlitbám o Boží vedení do dalších dní. Rádi bychom obnovili internetový měsíčník pod názvem Pro-Reformaci. Někteří se ptají také na konferenci Zápasu o duši a Poutníkovy četby. I tu bychom rádi znovu obnovili, dá-li Pán.

Příjmy 2021

Dary (v Kč)

Výdaje 2021 (v Kč)

Domácí

 783 692,00

Tisk časopisu

 84 965,00

Distribuce ČR

131 677,00

Distribuce SR

44 983,00

Slovensko

47 194,00

Redakční práce a účetnictví

121 000,00

Překlady a korektury

34 297,00

Sazba

22 796,00

Další výdaje (kancelář, poplatky, dary…)

69 452,00

Celkem

 830 886,00

 509 170,00

 

Kéž nás všechny Pán vodí po jeho cestách!