Děti jiného boha

Až do nedávna se všichni, kdo se chtěli povznést do vyšších rovin vědomí, museli spokojit s vedením a učením místních jogínů, guruů a duchovních rádců. Dnes, pokud chtějí znát svoji budoucnost, místo odříkávání manter a věštění, se mohou napojit na kosmický intener. Stačí vyvolat 1-900-FORETELL a za poplatek 3 dolarů za minutu se otevírá celá nová budoucnost. Svatyně Nového věku jsou napojeny na informační superdálnici.

Podle Share International, časopis, který vychází v asociaci s Veřejnými informacemi Spojených národů mistři vyššího umění meditace (the "Ascended Masters") se masově vracejí na zemi poprvé od dob prehistorické Atlantidy, aby pracovali mezi lidstvem. Monte Leach, editor "Share International", řekl v rozhovoru pro The New American (20. února 1995) že "Pán všech pánů, učitel andělů a lidstva žije dnes mezi námi." ("The Master of all the Masters and Teacher alike of angels and men is alive and among men today.")

Co to znamená? To, že démonické síly, které byly Bohem rozprášeny v  Babylónu, se v současné době opět sjednocují. Tito vyšší mistři dnes ovládají a kontrolují démonické síly říše zla. Jeden z nich, podle vnitřních písemných informační zdrojů zasvěcených, je Satan sám.

  • A tak, bratří, svou sílu hledejte u  Pána, v jeho veliké moci. Oblecte plnou Boží zbroj, abyste mohli odolat ďáblovým svodům. Nevedeme svůj boj proti lidským nepřátelům, ale proti mocnostem, silám a všemu, co ovládá tento věk tmy, proti nadzemským duchům zla. Proto vezměte na sebe plnou Boží zbroj, abyste se mohli v den zlý postavit na odpor, všechno překonat a obstát. (Efezským 6:10-13)

- Children of a lesser God -