Proč lidé používají krystaly?

Lidé, kteří se zabývají učením Nového věku, věří, že neosobní bůh existuje jako energie, která rozechvívá vibrace celého vesmíru. Jestliže chce člověk být v harmonickém souzvuku s touto energií, může prostřednictvím určitých objektů "naladit" sám sebe na stejné vibrace s bohem. Tuto skutečnost může názorně ilustrovat známá televizní reklama, kde nejvyšší tóny hlasivek zpěváka rozechvějí zvukové vlny tak, že tenká stěna skleniček exploduje.

Stoupenci nového věku věří, že krystaly vyzařují energii podobným způsobem a mohou "naladit" naše osobní cítění na stejnou frekvenci, jako jsou boží vibrace. Prostřednictvím meditace, přítomnosti a doteku s krystaly má být uvolněna energie, která způsobí, že se člověk cítí lépe. Hlavní způsob, jak tuto energii uvolnit, je takzvané zaostření nebo usměrnění krystalové energie k určitým účelům, jako je psychické uzdravení, spojení s  duchy nebo vyvinutí vyšší hladiny vědomí a psychické síly. Ve skutečnosti je novověké užívání krystalů moderní ekvivalent toho, s čím se setkávali misionáři v okultních a pohanských společnostech, které běžně používaly magické přívěsky, amulety a další okultní pomůcky, jejichž prostřednictvím aktivizovali nadpřirozené síly pro ochranné nebo zlé účely. Tyto předměty samy o sobě nemají žádnou moc. Jsou-li však používány k  okultním úkonům (proutkař- ství, Quija deska, karty a hůlky), mohou se stát nástrojem, skrze nějž může osoba propadnout okultním silám.

- John Ankenberg -

 

První pomoc nám musí poskytnout člověk - poslední pomoc nám může poskytnout pouze Bůh.