Téma čtenářů - číslo 90

Vážení,

děkuji za promptní odpověď. Rovněž kolegyně mi již volala, že časopisy od vás dostala – dokonce 2 ročníky. Je hezké, že se staráte o duše, které z nějaké příčiny „nemají svůj církevní domov", ať již z příčiny vzdálenosti, nebo – což je dneska časté – z důvodů, že „domov" teprve hledají a třeba jim ještě žádný nepřirostl k srdci. Sám jsem dospěl k tomu, že v Bibli – Starém i Novém zákoně má každé slovo a každá věta svůj význam. Zdá se mi, že pokud ulpíváme jen na určitých částech Bible, nepoznáme její plnost. Na druhé straně si myslím, že ke každému člověku Bůh mluví trochu jinak.

Bůh sám dává velikou svobodu, kterou často nejsme schopni pochopit a mnohdy se tím navzájem omezujeme. To je to, co mě odrazuje např. od katolické víry – jsou dogmata, to, v co máme věřit. Je však pravda, že snadno můžeme v Bibli zabloudit, dostat se na scestí. Vždyť o každém verši lze napsat minimálně knihu, která však zdaleka nemusí vyčerpat všechno – řekl bych, že nikdy nebudeme moci říci, že už víme všechno. A na první pohled (často i na padesátý) nejsme schopni pochopit význam, který nám Bůh sděluje. Navíc prostřednictvím jediného verše lze za různých okolností předat tisíce sdělení. Sám jsem jako laik sedm let pracoval v redakci církevního časopisu, ale nakonec jsem se cítil svázán zaběhlými zvyklostmi. Stále hledám. Jsem i členem Společnosti křesťanů a židů. Jsou mi sympatické myšlenky, že Bůh se nemusí projevovat jen křesťanskou zvěstí, ale že je to tentýž Bůh, kterého z jiné stránky vnímají lidé v Asii a jinde (hledání společných stránek nejvyšších představitelů církví např. v dialogu s dalajlámou). Co však nechápu, je zdůrazňování oddanosti a lásky k Ježíši Kristu – o jeho vztahu k němu není pochyb, ale zdá se mi, že se zatím ztrácí Bůh v plnosti své zvěsti. V Ježíši sice je plnost, ale tu je možno pochopit jedině na pozadí celého Božího zjevení, Starým zákonem počínaje. Co se týče mě, nejsem schopen křesťanským společenstvím (a potažmo Bohu) obětovat čas v míře dostatečné. Moje akce jsou výsledkem vnitřního rozhodnutí, které nijak zvlášť neovlivňuji. … Zdravím vás a to, co děláte, je moc užitečné.

– Jan Š. –