Dětská misie

je součástí světové organizace Child Evangelism Fellowship ®, která působí ve více než 155 zemích světa.

Svým působením je největší dětskou misijní organizací na světě. Cílem Dětské misie je oslovit evangeliem ty děti, které ho nikdy předtím neslyšely, pomoci jim v duchovním růstu a pomoci jim najít místní sbor, kde by mohly dále duchovně růst. Tyto cíle naplňuje pomocí následující služby:

1. Přímá práce s dětmi

2. Kluby dobré naděje

Pravidelné každotýdenní setkání dětí během školního roku. Děti se učí biblické příběhy, verše, zpívají písně, povídají si o misii, hrají hry…

3. Pětidenní kluby

Letní evangelizační kluby pro děti venku v jejich bezprostřední blízkosti probíhající obvykle 5 dní za sebou. Jednoduchý hodinový program, který má za cíl seznámit děti se zvěstí evangelia.

4. Korespondenční kurzy

Pomocí jednoduchých lekcí na pokračování se může dítě seznámit se zvěstí evangelia formou došlé pošty přímo k němu domů. DM má k dispozici celkem 39 lekcí ve 4 kurzech.

5. Tábory dobré naděje

Letní dětské týdenní tábory nabízené především dětem z korespondenčních kurzů. Cílem je zvěstovat evangelium, ale také ukázat dětem na křesťanský život v praxi.

6. Jednorázové evangelizační akce

Různé jednorázové akce, jako jsou např. den dětí, výlety, poutě, jsou využívány k tomu, aby děti mohly uslyšet zvěst evangelia.

Pomoc v přímé práci s dětmi pomocí Kurzů „Efektivní vyučování dětí – stupeň 1,2,3" – kurzy v rozsahu cca 30 od začátečníků až po pokročilejší v oblasti pomoci v evangelizaci a duchovního růstu dětí. Semináře, workshopy, konference – jednodenní či vícedenní školení dle požadavků učitelů – od předškolních dětí po dorost, vzdělání učitelů, rodičů…

Vydávání literatury pro děti a učitele dětí se systematickým vyučováním dětí z většiny známých biblických příběhů ze Starého a Nového zákona, věroučných lekcí, misijních příběhů a praktických lekcí s aplikacemi pro dnešní děti.

7. Podporou modlitebního úsilí pomocí

zakládání malých modlitebních skupinek dospělých a dětí,

vydáváním modlitebního kalendáře,

zasíláním modlitebních dopisů jednotlivých pracovníků DM s aktuálními modlitebními potřebami,

SMS modlitební řetězec s aktuálními potřebami učitelů mezi dětmi – 603 187 221.

Dětská misie je členem Evangelikální aliance a spolupracuje se všemi registrovanými církvemi a samostatnými sbory na území České republiky a v zahraničí. DM aktivně spolupracuje a vítá činnost organizací:

AWANA, Samuel, Biblická práce pro děti, TWR, KPK, BTM, HCJB, Nový život, Kudy kam, Wycliffovi překladatelé Bible, redakce časopisu Kroky…

a spolupracuje se stovkami jednotlivých křesťanů z církve Pána Ježíše Krista.

INFORMACE O DM:

Libuše Pavelková: Světová Dětská misie:

<www.cefonline.com&gt;

<lpavelkova@detskamisie.cz>