Šifra Mistra Leonarda a Boží soudy

V těchto dnech přichází do kin film Šifra mistra Leonarda, natočený podle stejnojmenného a veleúspěšného románu. Bude to jistě kasovní trhák. V novinách už se objevily články, komentující, jak tento film komentuje církev. Upřímně řečeno, nedalo se celkem čekat, že by komentáře k církevním komentářům byly nějak přejné. Celá tato hra přece proběhla už tolikrát… Šifra mistra Leonarda není první a patrně ani poslední film, který nějakým způsobem zesměšňuje, či jinak znemožňuje křesťany i to, čemu křesťané věří. Dá se očekávat, že i v těch relativně nejpřejnějších komentářích se dočteme, že reakce církve byla přehnaná či nepatřičná… Jako křesťanovi je mi samozřejmě smutno. Ne že bych se nějak cítil zasažen samotným Danem Brownem. Bylo předem jasné, že v knize i ve filmu půjde o pravdu až na posledním místě. Je mi ovšem líto západní civilizace, která pod sebou tak důkladně podřezává všechny větve.

V některých komentářích se objevovala srovnání s reakcí muslimů na karikatury proroka Mohameda. Co se týče hlasitého vyjádření nesouhlasu, byli muslimové jinší pašáci, než nějací katolíci či protestanti. Popravdě řečeno mne ale nejvíc zajímá, co na to Bůh. Jde přece konec konců o něj. Je to jeho Syn, Ježíš Kristus, kdo je pomlouván a zesměšňován. Kdyby muslimové nebojovali za svého boha sami, zřejmě by se nic nestalo. Stane se něco, když budou lidé zesměšňovat Hospodina? Nebo mají křesťané nějak zasáhnout sami?

Ježíš Kristus řekl, že ho Otec neposlal svět soudit, ale svět spasit. Kdyby chtěl Bůh rouhače potrestat, neměl by žádný velký problém. Božím problémem nebylo, jak rouhače potrestat, ale jak hříšníky zachránit. A právě proto zemřel Ježíš Kristus. Ježíš křesťanům řekl:

Jako Otec poslal mne, tak já posílám vás.

Tedy ani my nejsme posláni, abychom soudili rouhače. Znamená to, že je dovoleno se rouhat? Že lidem, jako je Dan Brown, může být jedno, zda svým počínáním uráží něčí náboženské cítění? Evidentně je možné se rouhat. Rouhač se nepropadne na místě do země, naopak, ještě se stane slavným a hodně vydělá.

Je rouhání bez následků? Jsou urážky Boha bez následků? Nedaleko středu Bible je malá knížka, nazvaná Pláč Jeremiášův. Prorok Jeremjáš ji sepsal, když plakal nad zničeným Jeruzalémem. A Jeruzalém byl zničen, protože v něm po několik generací byli uctíváni falešní bohové. V oné kratičké knížce, jsou tato slova:

Ponech jim zavilé srdce, to bude tvá kletba na ně.

C.S. Lewis kdysi napsal:

Na posledním soudu budou lidé rozděleni do dvou kategorií. Jednu budou tvořit ti, kteří řekli Bohu: „Buď vůle tvá", druhou ti, kterým řekne Bůh: „Buď vůle tvá".

C.S. Lewis rovněž napsal, že Kristus musel zázraky hodně zmenšit, aby si jich lidé všimli. Na svatbě v Káni Galilejské proměnil vodu ve víno, a udělal tak v malém a rychleji to, co dělá Bůh ve velkém na všech vinicích tohoto světa dnes a denně. Když nasytil zástupy, v krátkém okamžiku rozmnožil chléb, a tak zopakoval zázrak, který se ve velkém děje každoročně na polích. Bůh se zpravidla musí zmenšit, aby nám začal připadat zajímavý.

S Božími soudy je to podobně. Jak říká české přísloví, „Boží mlýny melou pomalu." Ostatně už v biblické knize Kazatel můžeme číst:

Přestože hříšník páchá zlo stokrát a lhůta se mu prodlužuje, já vím, že dobře bude těm, kdo se bojí Boha, těm, kdo se bojí jeho tváře.

Vy jste si nevšimli, že Boží soudy už dávno probíhají? Nevšimli jste si, že od té doby, co lidé začali uctívat falešnou modlu sexu, ztrácejí plodnost? Jeden filozof v minulém století prohlásil:

Po smrti Boha na sebe smrt člověka nenechá dlouho čekat.

Nietzsche prohlásil Boha za mrtvého. Dnes je mrtev Nietzsche, zatímco křesťanství se šíří jako lavina Jižní a Střední Amerikou, Čínou, Indií či velkou částí Afriky. Tam to nevypadá, že by Bůh byl mrtev. Evropu však tato lavina míjí. A evropské národy vymírají.

Dva nejateističtější národy na světě, Estonci a Češi, patří k národům s nejnižší porodností. Ač se nedá říci, že vztah mezi růstem ateizmu a poklesem porodnosti je lineární, nemá to k tomu daleko. Vás to překvapuje? Mne nikoli. Výše uvedený výrok můžeme trochu obměnit:

Jakmile zemře v národu víra, nenechá na sebe vymírání daného národa dlouho čekat.

Jak říkají cimrmanologové:

Můžete se přít, můžete s tím nesouhlasit, ale to je asi tak vše, co proti tomu můžete dělat.

Jenže v tomto případě je to pravda. Statisticky potvrzená. Dobře, odmítli jste pravého Boha. Zesměšňovali jste ty, kteří v něho věří. Budete tedy ctít boha falešného. Francie se stane s největší pravděpodobností muslimskou zemí do roku 2050. Potom rouhání ustane, ale bude méně veselo, než bylo za křesťanů. Rád bych byl falešným prorokem, ale obávám se, že nejsem. Božím trestem je, že lidem ponechá zavilé srdce. Milují lež (ještě za ni Danu Brownovi zaplatí) a volí smrt.

– Dan Drápal –