Poradna pro ženy

Díky Bohu i přispění členů a přátel HPŽ ČR se podařilo oficiálně 23. března 2006 spustit provoz Poradny pro ženy v tísni Aqua vitae (http://linkapomoci.cz).

Poradna poskytuje především telefonickou krizovou intervenci na bezplatné lince 800.108.000 pro ženy, příp. páry, které očekávají narození dítěte a v souvislosti s těhotenstvím či porodem se dostaly do tíživé situace. Celkem šest dobře připravených konzultantek poradny je připraveno pomoci radou či vhodným kontaktem i v dalších oblastech (orientace v sociální síti, zprostředkování azylového ubytování, nalezení seriózního odborného kontaktu pro specifický problém klientky, pomoc a podpora při neporozumění otce dítěte, příbuzných, u dlouhodobě neúspěšných snah o otěhotnění a cesty náhradní rodinné péče, informace o možnosti a procesu předání dítěte po porodu k adopci, nejasné výsledky vyšetření v těhotenství, zprostředkování informací o přirozeném plánování rodičovství apod.). Práce v poradně ve smyslu předávání doporučení pro klienty je plně podřízena závazku respektování učitelského úřadu katolické církve, zejména v otázkách morálky.

Poradna, která sídlí v Americké ulici č. 21 na Praze 2, je v provozu vždy ve středu a ve čtvrtek od 16 do 19 hodin. Mimo provozní dobu poradny je možné kromě zanechání vzkazu na telefonu využít také internetového poradenství, které je dostupné na webové stránce <http://linkapomoci.cz&gt;. Vzkazy na telefonu i prostřednictvím internetu jsou řešeny obratem. Bližší informace o poradně najdete na letáčku, který vám rádi zašleme pro rozšíření povědomí o této službě HPŽ ČR ve vašem okolí.

Máte-li zájem s námi spolupracovat, ozvěte se nám na e-mail info@prolife.cz. Budeme vděčni za Vaši podporu Poradny pro ženy v tísni Aqua vitae, kterou stále potřebujeme!

– Hnutí Pro život ČR, http://prolife.cz