02 Boží láska zjevená v Kristu

Pokud by se někdo zeptal, jak byla Boží láska zjevená v Kristu, potom bych odpověděl následovně: Bez Kristova vtělení bychom nikdy nemohli být obživeni Duchem. Bez Kristova dokonalého života, bychom nikdy nemohli být spravedlivými. Bez Kristova pozemského ponížení, bychom nikdy nemohli dojít nebeského povýšení. Bez Kristovi zástupné oběti, bychom nikdy nemohli být Božími dětmi. Bez Kristova vzkříšení, bychom nikdy nebyli věčně zproštěni našich vin. Toto je, jakým způsobem byla Boží láska zjevena v Kristu lidem a také některá z témat, kterých se dotkneme v našem kázání.