Je Orwellova novela „1984” relevantní i dnes?, 2. část

(pokračování z č. 153)

Přepsané dějiny

Každý památník je třeba vyměnit, každý název ulice změnit. Samotné dějiny je třeba přepsat, aby byly v souladu se současnou politikou vládnoucí politické strany. (Jak prohlásil Karl Marx: „Prvním bojištěm je přepsání dějin.“)

Potlačování svobody projevu

Dnes se zlověstné potlačování svobody projevu, manipulace s jazykem a zastrašování běžné populace stává až příliš skutečným faktorem v každodenním životě. V minulosti bylo dostačující potlačovat nesouhlas obviněním z „hereze“ nebo „zrady“.  Dnešní „nenávistné projevy“ jsou moderním ekvivalentem k umlčení svobody projevu. Pouhé obvinění někoho z: „rasismu“, „homofobie“, „islamofobie“ nebo „fanatismu“ stačí k umlčení opozice a zabránění svobodné a otevřené diskusi.

Nejvážnější varování

Na konci 19. století předpověděl generál William Booth z Armády spásy: „Hlavním nebezpečím, kterému bude čelit nadcházející století, bude náboženství bez Ducha svatého, křesťanství bez Krista, odpuštění bez pokání, spása bez regenerace, politika bez Boha a nebe bez pekla. “

Široké brány vedou do pekla

Německý reformátor Dr. Martin Luther před téměř pěti stoletími varoval: „Obávám se, že školy se ukáží jako široká brána do pekla, pokud nebudou usilovně pracovat na vysvětlování Písma svatého a jeho vrytí do srdcí mládeže. Nikomu nedoporučuji, aby své dítě umístil tam, kde Písmo není na prvním místě. Každá instituce, ve které lidé nejsou neustále zaměstnáni Božím slovem, musí být zkorumpovaná. “

Školní areály jsou bojištěm

Dnešní vzdělávací systém je zcela jistě bojištěm. Ve školních a univerzitních kampusech jsou svoboda projevu a svoboda svědomí pod neustálou palbou, a přitom mají být místem volného sdílení nápadů, kde se „železo ostří železem“.

Bojujte za víru a svobodu

Dr. Martin Luther prohlásil: „Pokud vyznávám nejhlasitějším hlasem a nejjasnějším výkladem každou část Boží pravdy, kromě přesně toho bodu, na který v té chvíli útočí svět a ďábel, nevyznávám Krista, jakkoliv odvážně jej vyznávám. Věrnost vojáka je prokázána tam, kde zuří bitva. Stát pevně na všech ostatních bitevních frontách je pouhý útěk a ostuda, pokud v důležitém okamžiku zaváhám.“

Budeš pomáhat svévolnému a milovat ty, kdo nenávidí Hospodina? Kvůli tomu se na tebe Hospodin rozhněval.  (2Pa 19,2)