Úvodní slovo

Proto i my, obklopeni takovým zástupem svědků, odhoďme všecku přítěž i hřích, který se nás tak snadno přichytí, a vytrvejme v běhu, jak je nám uloženo, s pohledem upřeným na Ježíše, který vede naši víru od počátku až do cíle. (Žd 12,1–2) 

Puritáni mezi námi

„Svět jich nebyl hoden…“ Známé místo z listu Židům nás vybízí, abychom šli za Kristem se stejně odvážnou a pevnou vírou, jako mnozí zde zmiňovaní svatí, kteří nás již na cestě do Božího království předešli.

Patřili mezi ně i angličtí a američtí puritáni 16. a 17. století. Muži a ženy, kteří milovali Krista více než svět. Nemálo z nich bylo ochotno opustit vše, co znali a co měli, a vydat se do nové země za oceán, aby mohli spolu s církví Pána svobodně uctívat a žít cele život, který by se Bohu líbil.

Puritáni ale chodí mezi námi i dnes. Jak to? Zápalem o evangelium Kristovo, milováním Božího slova a životem v moci Ducha svatého následovali puritány další křesťané novodobější historie. Ať myslíme na C. H. Spurgeona, J. C. Ryla anebo dr. Martyna-Lloyd Jonese.

Rozhlédněte se ale pozorně kolem sebe! Možná potkáváte podobné muže a ženy, kteří milují Krista. Jdou za ním stejně odhodlaně jako jejich puritánští předkové ve víře. Ne, nenásledujeme je ve všem. I oni byli hříšní lidé s omezeným chápáním zjevené Boží vůle. Stejně jako my. Ale můžeme stavět na tom biblickém, čeho dosáhli, a jít dál po úzké cestě, která vede k životu, povzbuzeni jejich zbožností a vytrvalostí.

Kéž se Pán smilovává a dává růst své církvi v této zemi v posvěcení!