5. Praktické důsledky milosti | 2019

Stěžejním dílem Boží milosti v životě znovuzrozeného člověka je pokání z hříchů, kterým jej milosrdný Bůh neustále přivádí k nápravě. Když vyznáváme své hříchy, Bůh se oslavuje, vynikají Jeho vlastnosti a láska na prvním místě. Na Žalmu 51 si popíšeme, jak Bůh prakticky projevuje svou milost, když napravuje Davida, který zle proti Němu zhřešil. Uvidíme nezaslouženou milost v akci a úlevu, kterou hříšník získává. Zjistíme také, že Boží milost má velikou vyučující moc pro naše životy v Kristu.

 

Osnova kázání:

 

Chceš naplno a každý den zažívat praktické důsledky Boží milosti?

David ti z vlastní zkušenosti předkládá 3 kroky k zažívání každodenní Boží milosti:

1) vyznávej své hříchy,

2) pros za odpuštění,

3) modli se za obnovu svého života.

 

Žalm 51

Úvod (v. 1-2)

Boží milost v pokání (v. 3-8)

Boží milost v odpuštění (v. 9-14)

Boží milost v obnově (v. 15-21)