Úvodník

Četli z knihy Božího zákona po oddílech a vykládali smysl, aby lid rozuměl tomu, co četli. (Neh 8,8)

První článek, který v Zápase o duši vždy nalézáte, je přepis výkladového kázání od některého ze současných českých kazatelů. Možná se ptáte: Proč zrovna kázání?

Věříme, jak říká Písmo, že uctíváme Pána, když posloucháme jeho vůli. To je základní úkol církve: vykládat Boží slovo (1Tm 4,13). To je Boží způsob, jak bude církev budována k Boží slávě. To je Boží prostředek milosti, aby církve v naší zemi svítily světlem evangelia Ježíše Krista.

Sláva Pánu, že v naší zemi přibývá místních církví, kde se vykládá Boží slovo a kde lidé vedeni Duchem svatým touží podle nej žít. Dovoluji si říct, že před pětadvaceti lety nebyl pravděpodobně v žádné české církvi soustředěný důraz na každotýdenní výklad Božího slova v kontextu celého Písma. Procházet celé biblické knihy a vykládat je verš za veršem bylo něco zcela neznámého.

A přece Pán přinesl do naší země obnovu. Místní církve, kde týden, co týden uslyšíte výkladová kázání, přibývají a skrze ně rostou křesťané do podoby charakteru Pána Ježíše. A to je přesně cíl, ke kterému nás Pán v místních církvích skrze jejich službu povolává (Ef 4,11–15).

Kéž se učíme v Božím slově cestám, které nás vedou do Kristovy podoby, do jeho plnosti. Kéž světlo evangelia svítí v naší zemi skrze věrné místní církve, vykládající Boží slovo oddíl po oddílu, verš po verši.

Kéž nám Pán dává svou milost k takovému životu.