2. Vyvýšenost Krista v životě křesťana (Ko 3,5-11) | 2012

Jan SuchýMarné jsou návody světských filosofů, humanistů, psychologů či politiků na nápravu společnosti a člověka samotného. Jedině Pán Bůh odkrývá pravou podstatu problému zla přítomného v nás a kolem nás. Jaký je Boží recept na obnovu člověka? Jak se zbavit zlých vlastností a návyků? Boží slovo je nádherné a přináší odpovědi i na tyto otázky. Pojďme je společně prozkoumat, pojďme společně ke Kristu, neboť na Jeho tváři můžeme poznávat světlo Boží slávy.

Kristus proměňuje lidi od hříchu ke svobodě Božích dětí, všechny Jeho děti jsou nová stvoření s novou přirozeností. Bez rozdílu, ať jsi horník nebo lékař, ať jsi Čech nebo Filipínec. Kde je skutečné obrácení, tam je nový člověk. O tom svědčí Písmo. Musíme si však dávat pozor, jak Písmu rozumět, jak ho vykládat. Ukážeme proto také nebezpečí nesprávných výkladů oddílu z Koloským 3:5-11.