Můžete klidně zahodit svou Bibli!

  • Hadi, plemeno zmijí, jak uniknete pekelnému trestu? (Mt 23,33)

Je peklo skutečné? Záleží pouze na jediném: „Co učí Slovo Boží?“

Věříte Bibli? S tím stojí a padá otázka, zda je peklo skutečné a opravdové.

Peklo je stejně opravdové jako nebe, stejně opravdové jako skutečnost, že Kristus zemřel na kříži. Nevěřte peklu a rozpojíte, rozložíte a uvolníte všechno v Písmu. Nevěřte peklu a můžete klidně zahodit svou Bibli!

Od názoru „bez pekla“ k názoru „žádný bůh“ je jen krůček!

Věříte Bibli? S tím stojí a padá otázka, zda peklo bude mít své obyvatele. Kdybych nikdy nemluvil o pekle, myslím, že bych zamlčel něco velmi užitečného a musel bych se na sebe dívat jako na spolupracovníka ďábla!

V poslední době na nás zaplavilo falešné učení. Lidé všude kolem říkají „že Bůh je příliš milosrdný na to, aby trestal duše navždy, a že celé lidstvo, jakkoli zlé a bezbožné, bude dříve či později spaseno.“ Máme přijmout to, co se nazývá „laskavější teologie“ a zacházet s peklem jako s pohanskou pohádkou.

Tato otázka tvoří samotný základ celého evangelia. Morální vlastnosti Boha, jeho spravedlnost, svatost a čistota s tím souvisí. Písmo o pekle mluví jasně a otevřeně. Jestliže slova mají svůj význam, potom je peklo skutečné. Jestliže správně vysvětlíme texty o pekle, potom do něj bude uvržena většina lidí. Stejná Bible, která učí, že Bůh ve svém milosrdenství a soucitu poslal Krista, aby zemřel za hříšníky, také učí, že Bůh nenávidí hřích, a musí ze své přirozenosti potrestat všechny, kteří se lpí na hříchu a odmítají spasení, které poskytl.