1. Výlučnost Krista ve všem, co je | 2017

Úsilím křesťanské evangelizace je zvěstovat lidem Krista jako toho, který zachraňuje člověka od smrti k životu.

Jestliže všechno, co jest – ať svět viditelný, i ten neviditelný, je stvořeno pro Krista, jak tvrdí apoštol Pavel v listu Koloským, pak to je příliš radikální tvrzení na to, abychom ho mohli nebrat v úvahu v křesťanském přístupu k nevěřícím.

„Všechno je stvořeno pro Krista“ je však někdy až příliš radikální zvěstí i pro církev, která jedná, jakoby šlo jen o okrajovou poznámku v Písmu. Zaměřme se společně na středobod naší víry, na Krista – Pána, abychom lépe porozuměli, co radikální zvěst o výlučnosti Krista ve všem, co jest, znamená pro náš život.