04 Boží láska k církvi a v církvi

V Písmu je různými obrazy popsáno, co je církev. Jeden z obrazů přirovnává církev k nevěstě. Tato přednáška se bude soustředit na zvláštní lásku Ženicha, Pána Ježíše Krista, ke své milované nevěstě církvi. Bude definováno, co to je Kristova láska, jak se projevuje a jaké překážky mohou Jeho lásce bránit.

Druhá část přednášky se bude soustředit na lásku v místní církvi, tj. uvnitř viditelného společenství věřících. Budou popsány charakteristiky bratrské lásky, které budou doplněny praktickými příklady. Bude vysvětleno, jak se Kristova láska promítá do života členů církve a že Jeho láska je nezbytná pro život a růst církve.