Dostatečnost Písma v evangelizaci a zakládání sborů

Jaký je dnes nejúčinnější způsob, jak provádět evangelizaci a zakládat sbory? Pastor J. Kernal poukáže na Boží plán, jak uskutečňovat toto velké poslání své církve. Tento plán převyšuje všechny jiné plány a vede k trvalým výsledkům.