Autor Poznámka Typ obsahu

Teologie Nového zákona - 1. Tesalonickým II. (12)

Reggie M. Kidd (mp3) audio

Teologie Nového zákona - 1. Tesalonickým I. (11)

Reggie M. Kidd (mp3) audio

6. Spasení vede k proměně života a učení (1Te 1,9-10) | 2013

Peter Vajda (mp3) audio

5. Spasení vede k šíření evangelia (1Te 1,8) | 2013

Daniel Adamovský (mp3) audio

4. Spasení přichází skrze evangelium (1Te 1,6-7) | 2013

Lance Roberts (mp3) audio

3. Spasení je dílem Ducha svatého (1Te 1,5) | 2013

Petr Papež (mp3) audio

2. Spasení začíná vyvolením (1Te 1,3-4) | 2013

Pavel Steiger (mp3) audio

1. Spasení souvisí s církví (1Te 1,1-2) | 2013

Jaroslav Kernal (mp3) audio

5. Spasení vede ke zvěstování evangelia (1Te 1,8) | 2013

Daniel Adamovský (video) Video

4. Spasení je přijímáno v evangeliu (1Te 1,6–7) | 2013

Lance Roberts (video) Video

3. Spasení je dílem Ducha svatého (1Te 1,5) | 2013

Petr Papež (video) Video

2. Spasení začíná vyvolením (1Te 1,3–4) | 2013

Pavel Steiger (video) Video

1 Te 1,1-3 (1)

Scott Gilchrist (mp3) audio

1 Te 1,4-5 (2)

Scott Gilchrist (mp3) audio

1 Te 1,6-8 (3)

Scott Gilchrist (mp3) audio

1 Te 1,9-2,2 (4)

Scott Gilchrist (mp3) audio

1 Te 2,2-12 (5)

Scott Gilchrist (mp3) audio

1 Te 2,8-13 (6)

Scott Gilchrist (mp3) audio

1 Te 2,13-16 (7)

Scott Gilchrist (mp3) audio

1 Te 2,17-20 (8)

Scott Gilchrist (mp3) audio

1 Te 3,1-5 (9)

Scott Gilchrist (mp3) audio

1 Te 3,6-13 (10)

Scott Gilchrist (mp3) audio

1 Te 4,1-8 (11)

Scott Gilchrist (mp3) audio

1 Te 4,4-8 (12)

Scott Gilchrist (mp3) audio

1 Te 4,2-8 (13)

Scott Gilchrist (mp3) audio

1 Te 4,9-12 (14)

Scott Gilchrist (mp3) audio

1 Te 4,13-18 (15)

Scott Gilchrist (mp3) audio

1 Te 5, 1-3 (16)

Scott Gilchrist (mp3) audio

1 Te 5,4-11 (17)

Scott Gilchrist (mp3) audio

1 Te 5,12-15 (18)

Scott Gilchrist (mp3) audio

1 Te 5,16-28 (19)

Scott Gilchrist (mp3) audio