Tři sekery Boží

 

Bůh má tři sekery! Jednu používá na prořezávání svých stromů, aby plodné větve přinášely hojnější ovoce. Není to sekera soudu nebo ničení, ale milosti a požehnání. Je správné, aby plodný strom cítil řezavé ostří.

  • Každou mou ratolest, která nenese ovoce, odřezává, a každou, která nese ovoce, čistí, aby nesla hojnější ovoce. (J 15,2)

Další je sekera soudu, kterou Bůh používá pouze k tomu, aby vyťal ty stromy, které přes všechnu Jeho péči, nenesou žádné ovoce.

  • Sekera je už na kořeni stromů; a každý strom, který nenese dobré ovoce, bude vyťat a hozen do ohně. (Mt 3,10)

To je velmi sugestivní obraz. Sekera na kořeni stromu nebo v ruce sadaře připravená k zaseknutí – ukazuje to, že přichází soud, že ruka už je napřažená. V každém okamžiku může být strom vyťat!

  • …Vytni jej! Proč má kazit i tu zem? (Lk 13,7)

Sekera smrti leží po celou dobu u kořene každého života. Neexistuje žádná chvíle, kdy by nebyla pravdou, že nás od smrti dělí jen jediný krok! Celý život je velmi křehký. Žádný okamžik nás nemůže obrátit odvrátit od našeho cíle, jímž je věčnost. Je to vskutku nekonečně nebezpečná věc, neboť nesmrtelná duše čeká pod hrozbou sekery soudu na ránu, která ji navždy oddělí ode dne milosti! Jak pošetile hloupý může být člověk ve své zaslepenosti k tak životně důležitým věcem!