Co lze očekávat v dalším tisíciletí?

 • Tradiční rodina nebude existovat. Z pera liberálů, kteří časopis Time vydávají, se dozvíme, že rodina nebyla nikdy víc než zajímavý kulturní experiment a není nejmenší důvod, proč považovat neexistenci rodiny za nějakou ztrátu.
 • Na místo rodiny bude existovat vícenásobný sňatek. Některé manželské smlouvy budou mít doložku, která manželství automaticky zruší, po dosažení určitého věku (smlouvy nebo partnera). Rozvod takového svazku bude běžná záležitost.
 • Stále větší počet dospělých mužů a žen zůstane svobodných, bez zájmu o děti a jejich výchovu.
 • Ženy budou žít společně, podle modelu televizního seriálu "Zlatá děvčata".
 • Děti budou žít s příbuznými nebo jinými vychovateli.
 • Krvesmilství nebude považováno za přestupek zákona.
 • Populace bude mít mnohem více starších lidí a méně dětí. Následně hodnota lidského života bude klesat.
 • Zneužívání a násilí proti dětem poroste ještě více než dnes. Nebude nic neobvyklého vidět smečky dětí, které budou terorizovat ulice velkoměst, podobně, jak se tomu děje dnes v Brazílii.
 • Potraty vynucené v zájmu globální regulace porodnosti budou vykonávány podobně jako dnes v Číně.
 • Křesťanská výuka a studium Bible téměř zmizí. Školní děti nebudou mít žádné znalosti o duchovním životě.
 • Triumf feministické nábožnosti dosáhne svého cíle. Křesťané a židé přestanou používat maskulinní odkazy ve slovech Bůh nebo nebeský Otec. Tato nová skutečnost posílí všechny skupiny, které vyznávají tajemné síly přírody, aby zbožštili sami sebe.

-Zdroj - časopis Time, leden 1993 -