Jak oslavím Boha

Technicky vzato můžete nakreslit obraz kladivem nebo uvařit rybu tenisovou raketou.

Podobně můžete žít jakkoli chcete, ale dokud nebudete následovat Krista a používat své srdce, mysl a duši pro Bohem určený záměr, nikdy nedosáhnete svých nejvyšších možností a nepoznáte skutečné naplnění. Jinými slovy, je velmi důležité, abychom porozuměli, proč nás Bůh stvořil a jak máme žít.

Jakožto nositelé Božího obrazu (Gn 1,27) jsme byli stvořeni, abychom oslavovali svého učinitele a navždy se z něj těšili (Ř 11,36). Otázka zní: „Jak to jenom máme udělat?“

Přesný význam hebrejského slova užívaného pro slávu je tíha nebo váha. Konkrétně jde o slovo užívané k vyjádření něčí hodnoty nebo velikosti. Přinášet Bohu slávu znamená uvádět ve známost, jak je úžasný. Důvodem existence celého vesmíru (včetně vás) je uvádět ve známost neviditelné Boží vlastnosti hmatatelnou a viditelnou cestou (Ž 19,1–3). Jsou čtyři způsoby, jak toho můžete dosáhnout.

 

1.Boha oslavujete už jen svou existencí

Hvězdy, planety, zvířata a rostliny jsou dobrá stvoření, ale Bůh prohlásil, že jeho stvoření je velmi dobré až poté, co stvořil člověka (Gn 1,31). Ačkoli Bohu přináší slávu celé jeho stvoření (Iz 6,3), nejvyšší Boží stvoření, lidské bytosti, disponuje jedinečnými schopnostmi vzdávat Bohu slávu, neboť jsme stvořeni k jeho obrazu. Stejně jako rozkvétající květina, kterou nikdy nikdo neuvidí, přináší slávu svému Stvořiteli (Ž 19,3), vy přinášíte Bohu slávu už jen tím, že jste nejvyššími bytostmi jeho stvoření.

 

2.Oslavujete Boha, když činíte pokání a jste spaseni

Bůh stvořil svět, aby zjevil svou svatost (Lv 10,3), a činí tak především skrze vykupitelské dílo Ježíše Krista. Potřebujete Spasitele, protože jste od Adama zdědili hříšnou přirozenost a děláte hříšné věci. Když budete činit pokání a svou víru vložíte na Božího milovaného Syna, přinesete mu obrovskou slávu jakožto Boží zvláštní vlastnictví, vyvolený lid, královské kněžstvo a svatý národ (1Pt 2,9).

 

3.Oslavujete Boha, když se z něj těšíte

Představte si našince na slavnostním obědě, kde je k dispozici každé kulinářské potěšení, které si jen dovedete přestavit. Ale my si na talíř nabereme knedlo vepřo zelo. Co to o nás vypovídá? Že toto typicky české jídlo považujeme za nejlepší jídlo na světě. Podobně když vy nebo já v Pánu nacházíme radost, naději, potěšení a spokojenost, říkáme světu, že Pán Bůh je ten nejhodnotnější na světě (Ž 16,5–11).

 

4.Oslavujete Boha, když ho posloucháte

Sedíte v letadle a na sedadle před vámi poslušně sedí čtyřleté dítko, nehlučí a poslechne rodiče, když mu řeknou, aby se připoutalo a snědlo nabízenou svačinu. Za vámi sedí dítě, které bychom pojmenovali „555“. Není to přímo antikrist, ale má k němu blízko. Malý 555 se odmítá připoutat, svačinu vám hází za krk a po celou dobu letu huláká. Které z oněch dětí je lepším obrazem rodičů? Poslušné dítě jasně sděluje světu, že má skvělé rodiče. Když vy a já posloucháme Boha (1J 5,2), říkáme světu, že máme skvělého otce, kterého je radost poslouchat.

Když bojujete s hříchem, modlete se, čtěte Bibli, služte, trpte pro dobro, evangelizujte a zpívejte chvály. Oslavíte Boha (1K 10,31) a najdete hlubokou radost (J 15,10–11). Pak děláte přesně to, k čemu jste byli stvořeni.

 

Správná motivace

Správným popudem pro oslavení Boha je radostná reakce na skutečnost, že Ježíš za vás zemřel, když jste ještě hřešili (1J 4,10). Jestli to není palivo, které roznítí vaši poslušnost, budete spíš než jako křesťan jednat jako farizeus a stavět své skutky lidem na odiv.

Raději si vzpomeňte, že jste byli koupeni za cenu, a pak oslavte Boha (1K 6,20). Studujte Ježíše, poznávejte ho a oslavíte toho nejslavnějšího (2K 3,18). A až zemřete, přivede vás do své slávy, kde se navěky budete z Boha těšit a oslavovat ho.

 

Překlad Iva Suchá