Dopisy čtenářů

* . Drazí,

děkuji za články o Kalvinismu a Arminianismu. Snažil jsem se už kdysi všemu porozumět, ale vždy to skončilo jen u pokusu. Konečně něco srozumitelného. I když já to vidím jednostranně; buď jsi jedno nebo druhé. Na Internetu jsem našel stránku jednoho místního sboru sáhodlouze se rozepisujícího o tom, že oni věří pouze dvěma bodům z "TULIPu" (5 bodů kalvinismu), a třem ne. Patrně bude více variant než dvě. Nicméně klíčovým pojmem se zdá být "svobodná vůle" a co to je mi nejlépe vysvětlil můj kámoš. Použil příběh, který se mu stal. Řekl, že si dal s přítelem partii šachů. Přiznal, že co se hry týká, umí pouze "tahat" figurkama. V tom jsme na tom stejně. Řekl: "hra se začala dobře vyvíjet. Bral jsem jednu figuru za druhou a nejednou jsem nemohl nic dělat. Můj soupeř věděl co dělá, zatímco já neměl páru. Byl jsem jen chamtivej a on mě dostal přesně tam, kde mě chtěl mít." Pokračoval: "Já jsem měl výběr, mohl jsem táhnout jinak, měl jsem možnost nechramstnout každou podstrčenou figuru, ale nevyužil jsem toho. Byl jsem hráč chamtivec, který chtěl jen brát a soupeř to věděl. Jinak to ani nešlo. Nemohl jsem se pro nic lepšího rozhodnout."

Jedno vím určitě, má cesta ke Spasiteli je kalvinská. On má pod kontrolou všechny moje životní tahy a dovede mě tam, kde mě chce mít. Díky Bohu - nejsem to já, kdo je na tahu.

S pozdravem,

Petr H., Pennsylvánie

* . Od naší korektorky:

Články jsou moc dobré, hodně mi dávají a moc ráda tuto práci dělám. Někdy mě ale až mrazí, jak nesmlouvavý je jejich postoj. No pravda, s Božím slovem se nic nenasmlouvá, ono je jasné. Srdečně zdravím a přeji hodně zdaru v práci.

Věra

* . Vážení a milí,

poněvadž je již pomalu polovina března a doposud jsem nedostal ZOD, mám dojem, že mě asi počítač při přechodu na r. 2000 vyřadil z evidence. Nebo jste snad zkrachovali? Vždy se již netrpělivě těším na každé další číslo. Finančně vás sice podpořit nemohu, poněvadž jsem "Neprduch", ale časopis je pro mne studnice moudrosti a útěchy. Netrpělivě budu čekat a prosit Pána, aby vám požehnal a dodal mnoho sil pro vaši práci.

Váš nedočkavý čtenář,

00572 - Lojza N.

Omluva

Nebyl to počítač, ani Y2K, ale během prosincového rozesílání časopisu ZOD č. 63 došlo k lidskému nedopatření. Víc než tisíc našich čtenářů předplatitelů dostalo kalendář, ale nedostalo časopis. Tímto se všem omlouváme a doufáme, že č. 63 již nikomu nechybí.

- redakce -

* . Naši Milí!

Mám vzácnou chvíli ... jsem sám doma a mohu přemýšlet i nad více duchovními věcmi, než jsou pokakané plínky a dřevěné kostičky. Odvezl jsem totiž většinu rodiny do Ostravy, kde má Petra rodiče. Už se těším, jak za týden vyrazím za nimi. Ale teď zpátky k věci. V posledních dvou číslech se zevrubně probíral "Kalvinismus versus arminianismus." Byla tam spousta odkazů, spousta zdůvodnění - snad až moc... Přiznám se, že někdy tíhnu spíš k jednoduchosti, možná proto, že člověk dnešní doby je neustále bombardován ze všech stran informacemi a má se tím vším prokousat. Myslím si, že je pravda na obou stranách - Pán dává milost k tomu, aby člověk nahlédl "shora" objektivně na sebe a uvědomil si své zoufalé postavení a možnost záchrany skrze oběť Pána Ježíše Krista, ale zároveň dává člověku svobodnou vůli. Je to tak pro mě trochu tajemstvím, jak to, že někdo uvěří a někdo jiný ne... Uvědomuji si ovšem, že iniciativnější je v této záležitosti samozřejmě Bůh, avšak "konečné přitakání" je na straně člověka. A Bůh těch možností může dát více, než jenom jednu. Jeho milost je až zarážející a nadlidská a myslím, že v lidské rovině nevyjádřitelná. Bojím se, že často se Boží tajemství za každou cenu snažíme vysvětlit a dochází k je- dnostranným pohledům na věc. To, že k nám Bůh hovoří, že nám otevírá oči a srdce, že nás zve k sobě, nabízí lásku a věčný život - to je iniciativa Pána.

  • Jan odpověděl: "Člověk si nemůže vzít nic, není-li mu to dáno z nebe." (Jan 3:27)

My ovšem musíme k tomu říci své ano. Pouze toto ano pak "spustí celý mechanismus".

  • Těm však, kteří ho přijali, dal pravomoc stát se Božími dětmi, těm, kteří věří v jeho jméno. (Jan 1:12)

Takže to byl můj možná trochu strohý příspěvek do poněkud vzrušené diskuse, která se na toto téma rozpoutala. Cením si toho, že Zápas o duši zveřejňuje i ohlasy negativní (prostě všechny) a prosím ty bratry a sestry, kteří odhlásili časopis třeba i z těchto důvodů, aby zvážili toto rozhodnutí, protože nikdy a nikde se nenajdou lidé, kteří budou mít na všechno naprosto stejný názor. Musíme se prostě přijímat i s různými pohledy na různé otázky, máme tyto pohledy zkoumat pomocí Božího slova, protože se někdy i stává, že více pohledů z různých míst ukazuje stejnou skutečnost. A nebojme se o svých názorech otevřeně psát, avšak ne ve stylu - "kdo se mnou nesouhlasí, nemá pravdu a už se s ním nebavím." (To bychom za chvilku možná neměli nikoho k hovoru.)

  • A mějme na paměti, že: "Láska nikdy nezanikne. Proroctví - ta pominou; jazyky - ty utichnou; poznání - to pomine. Neboť jen částečně poznáváme a částečně prorokujeme." (1 Korintským 13:8-9)

Tím nechci odradit od poznávání Písma, ale povzbudit.

- Dopis č. 000720 - Jan N. -