Autor Poznámka Typ obsahu

Kalvinismus a evangelizace: přátelé nebo nepřátelé?

John Blanchard Článek ZOD

Promlouvá Bůh skrze sny i dnes?, část 1

David Schrock Článek ZOD

Dopis mým sousedům

Julie Petrecká Článek ZOD

Evangelizace, která ctí Boha

Andy Banton Článek ZOD

Ale měli jsme Boží slovo

Ken Ham Článek ZOD

7 tipů pro sdílení víry

Brian G. Hedges Článek ZOD

Cíl cesty - naše posvěcení

redakce Článek ZOD

Afghánští pastoři prosí o modlitby

Josh Manley Článek ZOD

Může znovuzrozený křesťan ztratit spasení?

John Piper Článek ZOD

Můžeme důvěřovat Evangeliím? II.

Štěpán Rucki Článek ZOD

Pokračující dílo Kristovo

Timothy Cross Článek ZOD

Spojenci ukrytí v lidském srdci

Jon Bloom Článek ZOD

Hledání jistoty

Stephen Rees Článek ZOD

Námitky proti vytrvalosti svatých

Pavel Steiger Článek ZOD

Věčný život (1J 5,11–13) - Janovy testy víry

Jan Suchý Článek ZOD

Úvodní slovo

C. H. Spurgeon Článek ZOD

Dokonalý Zachránce hříšníků

Karel Trnka Článek ZOD

Skutečný virus

David Gay Článek teologie

Skutečný důvod k probuzení

Martyn Lloyd-Jones Článek ZOD

Kdo je tvá matka? (Ga 4,21-31)

Jaroslav Kernal Článek teologie

Výzva „dopředu“

William Payne Článek ZOD

Zákon neruší zaslíbení (Ga 3,15-18)

Jaroslav Kernal Článek teologie

Děti Abrahama (Ga 3,6-9)

Jaroslav Kernal Článek teologie

Základní charakteristika skutečného obrácení

Joseph Alleine Článek ZOD

Jedině vírou (Ga 2,15-16)

Jaroslav Kernal Článek teologie

Autorita evangelia (Ga 2,11-14)

Jaroslav Kernal Článek teologie

Nadřazenost evangelia (Ga 2,6-10)

Jaroslav Kernal Článek teologie

Zjevené evangelium (Ga 1,10-12)

Jaroslav Kernal Článek teologie

Budiž proklet! (Ga 1,8-9)

Jaroslav Kernal Článek teologie

Jiné evangelium není! (Ga 1,7)

Jaroslav Kernal Článek teologie

Zachraňující moc evangelia (Ga 1,3-5)

Jaroslav Kernal Článek teologie

Mohou být ti, kdo neslyšeli evangelium, spaseni?

Pavel Steiger Článek ZOD

Pravda a modlářství: Nazývejme evangelium tím, čím je

David B. Garner Článek ZOD

Víra a znovuzrození

Charles Haddon Spurgeon Reformace

Svědectví o faktech Ježíše Krista - Tim Conway

Tim Convey (video) Video

Jiné evangelium

Arthur W. Pink Reformace

Sola fide – Jedině vírou (Ef 2,8-9)

Jaroslav Kernal Článek ZOD

Svatyně jako evangelizační místa. Skutečně jimi jsou?

Leonarde De Chirico Článek ZOD

Dokonale vítězíme!

Jan Suchý Článek ZOD

Stačil kříž pro všechny?

Jim Ellis Článek ZOD

Není jiné evangelium!

Jan Prorok Článek ZOD

Co se stalo s ospravedlněním skrze víru?

Leonardo De Chirico Článek ZOD

Magna charta spasení (Ef 2,8-10)

Jaroslav Kernal Článek ZOD

Prostě věř!

Geoff Volker Článek ZOD

Zoufalý stav přirozeného člověka (Ef 2,1)

Jaroslav Kernal Článek ZOD

Kulturní křesťanství vs. spásná víra (Žd 4,1-11)

Steven Cole Reformace

Vítězství skrze kříž (Ko 2,11-15)

Jaroslav Kernal Reformace

3. Dílo Boží trojice ve spasení | 2016

Radek Kolařík (mp3) audio

3. Dílo Boží trojice ve spasení | 2016

Radek Kolařík (video) Video

Evangelium o Kristu mocně zachraňuje

Paul Washer (video) Video

Věříš v pravého Krista?

Tim Conway (video) Video

Znovuzrozenismus

Richard R. Ochs Reformace

Je Římanům 7,14-25 o něvěřících?

Jaroslav Kernal Článek ZOD

Byl na kříži někdo spasen?

James R. White Článek ZOD

Zamyšlení nad článkem bratra Kernala, „Adoptováni ke chvále“ (Zápas o duši č. 123)

Jaromír B., Jaroslav Kernal Článek ZOD

Ukřižovaný Kristus

Charles Haddon Spurgeon Reformace

Pastýř hledá ovce!

Alexander Smellie Reformace

Je vaše dítě křesťan?

Brian Croft Reformace

Obětování Izáka (Gn 22,1-24)

Jaroslav Kernal Reformace

Ale vstalť z mrtvých Kristus! (1K 15,20)

Alois Adlof Reformace

Vyprázdněné evangelium, nesmyslný bůh a bezvýznamný spasitel!

Don Fortner Reformace

Poznání, víra a pochybnosti - J 20 (27)

Don Carson (mp3) audio

Oběť smíření - 1J 2 II. (26)

Don Carson (mp3) audio

Oběť smíření - 1J 1-2 I. (25)

Don Carson (mp3) audio

Oběť smíření J 12 (24)

Don Carson (mp3) audio

Oběť smíření - J 11 II. a J 10 (23)

Don Carson (mp3) audio

Oběť smíření - J 6 II. a J 11 I. (22)

Don Carson (mp3) audio

Oběť smíření J 6 I. (21)

Don Carson (mp3) audio

Oběť smíření J 1 (Zj 5 a 12) III. (20)

Don Carson (mp3) audio

Oběť smíření - J 1 (Mt 11 a Zj 4) II. (19)

Don Carson (mp3) audio

Oběť smíření - J 1 I. (18)

Don Carson (mp3) audio

Oběť smíření - úvod (17)

Don Carson (mp3) audio

Znovuzrození - J 3 III. (10)

Don Carson (mp3) audio

Znovuzrození - J 3 II. (9)

Don Carson (mp3) audio

Kdo vytáhl řepu?

Jaroslav Kernal Reformace

5. Boží svrchovanost & lidská omezenost | 2014

Radek Kolařík (mp3) audio

Nejzávažnější důvod pro přijetí učení o omezeném smíření

John Samson Článek ZOD

Trojice v díle spásy

Philip H. Eveson Článek ZOD

Napsali jste nám – bludné učení o omezeném smíření…

Jaroslav Kernal Článek ZOD

Evangelium o Boží milosti

Arthur Pink Reformace

Evangelium pro současnost nebo jiné evangelium?

Pavel Borovanský Reformace

Můžeme být ospravedlněni skutky? (Jk 2,20-26)

Steven Cole Reformace

Bůh nenávidí hřích, ale miluje hříšníka II.

Jaroslav Kernal Reformace

Fyzické narození – duchovní narození

John Samson Reformace

Spásná víra – skutečnost nebo falešná naděje II. (Jk 2,14-19)

Steven Cole Reformace

Jak může být člověk smířen s Bohem?

www.illbehonest.com Reformace

Spásná víra – skutečnost nebo falešná naděje I. (Jk 2,14-19)

Steven Cole Reformace

Kdo je v Kristu...

Jaroslav Kernal Reformace

…ještě mluví, ač zemřel

Jan Kalvín Článek ZOD

Spasení vede k proměně života a učení (1 Te 1,9-10)

Peter Vajda Článek ZOD

6. Spasení vede k proměně života a učení (1Te 1,9-10) | 2013

Peter Vajda (mp3) audio

5. Spasení vede k šíření evangelia (1Te 1,8) | 2013

Daniel Adamovský (mp3) audio

4. Spasení přichází skrze evangelium (1Te 1,6-7) | 2013

Lance Roberts (mp3) audio

3. Spasení je dílem Ducha svatého (1Te 1,5) | 2013

Petr Papež (mp3) audio

2. Spasení začíná vyvolením (1Te 1,3-4) | 2013

Pavel Steiger (mp3) audio

1. Spasení souvisí s církví (1Te 1,1-2) | 2013

Jaroslav Kernal (mp3) audio

Vnímavé srdce, Boží slovo a lidský hněv – Jk 1,19-21 I.

Steven Cole Reformace

5. Spasení vede ke zvěstování evangelia (1Te 1,8) | 2013

Daniel Adamovský (video) Video

4. Spasení je přijímáno v evangeliu (1Te 1,6–7) | 2013

Lance Roberts (video) Video

3. Spasení je dílem Ducha svatého (1Te 1,5) | 2013

Petr Papež (video) Video

2. Spasení začíná vyvolením (1Te 1,3–4) | 2013

Pavel Steiger (video) Video

Co říká křesťan svou účastí na Aliančním týdnu modliteb?

Hana a Mark Bladesovi Reformace

Staré dobré evangelium

Radovan Hynek (mp3) Reformace

Vliv nového života

James Smith Reformace

Úzká cesta

Paul Washer (video) Video

Příprava spásy (13)

Alois Adlof Článek teologie

Staré dobré evangelium

Radovan Hynek Článek ZOD

Falešné obrácení: sebevražda církve

Mark Dever Reformace

Římskokatolické způsoby myšlení pronikající do evangelikalismu

Richard Bennett Reformace

Obrácení

9Marks.org Článek ZOD

Pilíře reformované víry: pořádek spasení

Kim Riddlebarger Článek ZOD

Víra nejenom ospravedlňuje, ale také posvěcuje

Thomas Watson Reformace

Jaké místo mají v evangelizaci scénky a další zábavné prvky?

John Blanchard, Todd Dick (video) Video

Kalvinismus, nebo arminianismus?

Greg Gibson Článek ZOD

Existuje Spasitel

John MacArthur Článek ZOD

Sola Gratia - Pouze z milosti

Jaroslav Kernal Článek ZOD

5. Sola Fide - Jedině vírou | 2011

Jan Suchý (video) Video

Co je to víra?

Pavel Steiger Článek ZOD

Nenechat se unášet proudem

Steven Cole Článek ZOD

Bez Adama není Krista

Alan Morisson Článek ZOD

Nic jiného - jen evangelium!

Juraj Potúček Článek ZOD

Evangelium, evangelista, evangelík

M. Hreško Článek ZOD

Smutná realita nepravého obrácení

Kent Philpott Článek ZOD

Ježíšovy malé děti

Pavel Steiger Článek ZOD

Soud nebo spasení?

Steven Cole Článek ZOD

Význam letnic v dějinách spásy

Robert P. Martin Článek ZOD

Úzkost nebo víra?

Ladislava Marešová Článek ZOD

Římanům 1,1-17 (2)

William Barcley (mp3) audio

Odpuštění skrze Kristovu krev

Steven Cole Článek ZOD

Mimo církev není spasení

Michal Semín Článek ZOD

Zabili jste už někoho?

Jim Dibble, Dana Vondrušková Článek ZOD

Spasenie: Boh alebo človek?

Joseph M. Bianchi Článek ZOD

Abrahamovo potomstvo

Pavel Steiger Článek ZOD

Cambridgeská deklarace

Pavel Steiger Článek ZOD

Jak evangelizoval Ježíš? - pokračování (2)

redakce Článek ZOD